De thema’s van 2017

Beste bezoekers van FM.nl. Graag sta ik een moment stil bij de redactionele thema's die we het komende jaar samen met jullie willen oppakken.

1. Het softwarelandschap voor finance
In 2017 is de tijd aangebroken om echt te gaan automatiseren. Bedrijven zijn zich bewust van de vele mogelijkheden, maar laten veel kansen vooralsnog liggen. Bijvoorbeeld e-invoicing: uit recent onderzoek van Ricoh blijkt dat nog minder dan 15 procent van de facturen in het bedrijfsleven middels XML-formaat verstuurd wordt (het standaard formaat voor digitale facturen). De rest gebruikt nog de PDF als e-mailbijlage. 

Natuurlijk is software nooit zaligmakend, dus de kritische blik van de financial is hard nodig om te zorgen dat de juiste investeringen worden gedaan en dat hun organisaties altijd de mens centraal blijven stellen. Bij het verkennen van de mogelijkheden van moderne software gebruiken we het 'CFO software landscape'-model van GBNED.  

Alle kennis rond dit thema komt mooi samen op Financial Systems 2017 – het technologie en IT-event voor financials – dat dit jaar in het teken staat van 'smart technology for smart professionals'.

2. Het einde van accounting
Alles wat geautomatiseerd kan worden, maar nog niet is, zal dat in de nabije toekomst worden. Voor de financial betekent dat gegeven dat zijn rol steeds minder zal draaien om het verwerken van cijfers en steeds meer op het positief beïnvloeden van de besluitvorming. Dit thema hebben we onderverdeeld in vier subthema’s. 

Het tegengeluid
Ja, de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, maar in de dagelijkse praktijk van de financial blijven er nog genoeg handmatige werkzaamheden over. Rapporteren over activiteiten in verschillende landen met uiteenlopende wetgeving maakt automatisering bijna onmogelijk omdat deze werkzaamheden niet rule-based zijn en in veel gevallen is de logica van de verschillende wettelijke regels ver te zoeken. Lees ook: Robotisering binnen boekhouding lijkt nog lichtjaren weg te zijn

Menselijke vaardigheden
In de ontwikkeling van de financial tot businesspartner blijft het een uitdaging om niet in voorkeursgedrag te vervallen. Communiceren met verschillende disciplines en presenteren van cijfers blijven onderwerpen die op de agenda van iedere financial moeten staan, en dus besteden we daar op FM.nl ook veel aandacht aan. 

Big Data & Analytics
Het thema data-analytics neemt in belang toe voor organisaties en hun financiële functie. Hoe haal je optimale waarde uit interne en externe data? Hoe geef je vernieuwing op basis van data vorm? Hoe haal je de juiste mensen binnen om optimaal gebruik te maken van de bestaande technieken? Deze en andere vragen zullen we uitgebreid bespreken in 2017. Zie ook het dossier: Big Data & Analytics voor Financials.

Psychologie voor financials
De financial staat middenin de besluitvorming van de organisatie. Niet alleen vertaalt hij/zij hetgeen dat is gebeurd naar rapportages, hij/zij beïnvloedt ook de besluitvorming met de informatie die hij/zij aanlevert. Mensen nemen echter lang niet altijd het besluit dat bedrijfseconomisch het beste resultaat oplevert. Er spelen altijd andere factoren mee. Het is aan de finance professional om zich deze psychologische inzichten in menselijk gedrag eigen te maken. 

3. Finance & ondernemerschap
Alex van Groningen heeft over alle communities heen ook altijd een jaarthema. In 2016 was dit ‘accelerate learning’ en in 2017 staat het thema ‘embracing entrepreneurship’ centraal in de verschillende finance communies. Dat komt voort uit het boek ‘Founders Mentality’ van Chris Zook en James Allen. De kernboodschap: organisaties moeten ondernemender worden, risico’s durven nemen, liever vergiffenis vragen dan niks nieuws proberen. De top moet niet alles beslissen. En finance moet ervoor waken de organisatie niet op slot te zetten en al het ondernemerschap in de organisatie om zeep te helpen. 

Het thema ‘embracing entrepreneurship’ staat onder meer centraal op het Jaarcongres Controlling en de jaarlijkse CFO Day

Als u ideeën heeft over de invulling van deze thematiek, verneem ik dat graag via jkleyngeld@financieel-management.nl 

Gerelateerde artikelen