De tegenstellingen in de markten

fallback
De wereldbeurzen zitten weer in een dip. Was de maand juli al een van de slechtste van de afgelopen jaren, augustus was vooralsnog niet veel beter. De redenen voor de dalingen zijn bekend. Allereerst natuurlijk de olieprijs. Deze basisgrondstof voor de industrie is sinds het begin van het jaar met meer dan 30% gestegen. Dat zorgt voor angstbeelden bij diverse beleggers.

oliecrisis
Een hogere olieprijs werkt op vele facetten van de economie door. Aan de benzinepomp moet meer worden afgerekend. Ook de prijzen van diverse producten waar olie de basisgrondstof van is, zullen omhoog gaan. Maar ook zullen prijzen stijgen doordat de transportkosten hoger worden. Dat alles zorgt voor een lagere koopkracht bij de consumenten. Andere producten worden dan ook minder gekocht. Kortom een hogere olieprijs treft de economische groei. Tegen een dergelijk scenario kan weinig worden ingebracht. Toch is enige nuancering op zijn
plaats. In eerste instantie is de Westerse wereld veel minder afhankelijk van olie als pakweg dertig jaar geleden. Auto’s en vrachtwagens rijden zuiniger dus het
effect komt minder hard aan. Ook bij bedrijven is efficiënt omgaan met energie een grote prioriteit. Daarnaast verwachten de meeste analisten dat de prijs voor
olie weliswaar nog verder kan oplopen maar dat op termijn de vraag en aanbod verhoudingen weer op een normaler niveau zou komen. Het feit immers dat Yukos
de olie niet kan oppompen omdat zij geldgebrek heeft betekent niet dat er minder olie in de grond zit. Het wordt er alleen maar later uit gehaald.

opvallend
Onze stelling dat de olieprijsstijging een tijdelijk effect heeft wordt ondersteund door het gedrag van de obligatiemarkt. Ter herinnering, de grootste dalingen op
de obligatiemarkten vielen samen met stijgingen van de olieprijzen. Een hogere olieprijs vertaalt zich in inflatie en dat is de erfvijand van obligatiehouders. In deze fase van de stijging van de prijs zien we niets daarvan terug. Integendeel obligaties hebben het in de afgelopen weken meer dan uitstekend gedaan. Het is een van de vele onverklaarbare situaties op de financiële markten. Of de obligatiemarkten onderschatten het gevaar van de olieprijsstijging of de olieprijsstijging is gedreven door speculanten. Omdat de oliemarkten gemakkelijker zijn te
manipuleren dan de vele male grotere obligatiemarkten menen we dat oliemarkten “fout” zitten.

daling
Nu betekent dat niet dat morgen de prijzen zullen dalen. Overspannen markten kunnen veel langer voortduren dan fundamenteel verklaarbaar is. Maar de gedachte dat de groei in de wereld afvlakt kan zorgen voor verkoopdruk. Daarnaast zal op korte termijn ook het probleem van Yukos worden opgelost. Al is het alleen maar om de geloofwaardigheid van de Russische staat overeind te
houden. Het andere probleem, de groei van de Amerikaanse economie, is een probleem van geheel andere orde.