De rol van de accountant in de financiële crisis

De financiële crisis heeft veel pijnpunten blootgelegd in het bankwezen en het bedrijfsleven: van topbeloningen tot falend toezicht, van gebrekkige kennis bij bestuurders tot zeer risicovolle investeringen. Alle betrokkenen zoeken naarstig naar maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Waar waren de accountants?

Is een grotere mate van marktregulering en -toezicht wenselijk, of heeft dit juist bijgedragen tot de totstandkoming van de huidige crisis? En hoe verhoudt Nederland zich tot Europa en de VS? Hierover buigen vooraanstaande internationale wetenschappers op het gebied van accounting zich tijdens het Accounting Spring Camp Reporting and Regulation op woensdag 22 april aan de Universiteit van Tilburg.

Iedere spreker belicht een ander aspect van de problemen. Discussianten uit Nederland zorgen na elke lezing voor een ‘reality-check’: zij onderwerpen de academici aan vragen vanuit het werkveld en leggen een verband naar de Nederlandse markt.

Keynote speaker tijdens dit Spring Camp is Ray Ball (University of Chicago en US Financial Accounting Standards Advisory Council). Hij geeft zijn visie op de golf van boekhoudschandalen aan het begin van de 20e eeuw in de VS (onder andere Enron, WorldCom, Freddie Mac) en Europa (zoals Ahold) en gaat in op vragen als: Wat veroorzaakte dit frauduleuze gedrag? Hebben toezichthouders en de markt gefaald? En is het Amerikaanse regelgevingsmodel (SOx) wel effectief?

De Research Group Accounting van de Universiteit van Tilburg organiseert tweemaal per jaar Camps waar wetenschappers en vooraanstaande personen uit de praktijk discussiëren over actuele onderwerpen. Het Spring Camp 2009 is georganiseerd in samenwerking met het TILEC-AFM Research Network on Financial Market Regulation.

Gerelateerde artikelen