De Randstad een van de grootste economische regio’s van Europa

Op Parijs, Londen en Milaan na is de Randstad de grootste economische stedelijke regio in de Europese Unie. Per inwoner wordt in de Randstad echter minder geproduceerd dan in veel andere stedelijke gebieden. Dat hangt mogelijk samen met het relatief kleine aandeel van de financiële en zakelijke dienstverlening in de economie van de Randstad, zo heeft het CBS becijferd.

Het bruto binnenlands product (bbp) is een maatstaf voor de economische grootte van een regio. De Randstad had in 2005 het op drie na hoogste bbp van alle stedelijke regio’s in Europa. Eigenlijk is de Randstad samen met Milaan ‘the best of the rest’. Het bbp van Parijs en Londen was namelijk meer dan twee keer zo hoog als dat van de Randstad. De Vlaamse Ruit maakt de top 5 compleet.

Als het bbp wordt verdeeld over de inwoners, streven een aantal kleinere steden de Randstad voorbij. Ook in Londen en Parijs is de productie per inwoner groter. München voert de ranglijst aan met een bbp per hoofd in 2005 van meer dan 50 duizend euro. De Randstad behoort met Wenen, de Vlaamse Ruit, Frankfurt, Hamburg, Lyon, Rome en Milaan tot de middenmoot met ongeveer 35 duizend euro per hoofd.

In stedelijke gebieden met een hoog bbp per hoofd is de zakelijke en financiële dienstverlening goed vertegenwoordigd. Gemiddeld is 38 procent van de productie in München, Kopenhagen, Stockholm en Parijs hieraan toe te schrijven. In steden met een relatief laag bbp per hoofd ligt dat aandeel gemiddeld 10 procentpunt lager. In de Randstad is het aandeel 33 procent. Daarnaast is er in de Randstad ook relatief meer industrie en landbouw dan in veel andere stedelijke gebieden.

De Randstad had in 2005 een economische groei van 1,8 procent en nam daarmee een middenpositie in. De economieën van Dublin, Stockholm en Kopenhagen groeiden het hardst, met bijna 5 procent of meer. Lissabon, Milaan en Berlijn hadden daarentegen te maken met een krimpende economie.

Gerelateerde artikelen