De positie van tijdelijke werknemers na nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 1 juli treden een aantal belangrijke wijzigingen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in werking. Wat betekent dit voor tijdelijke medewerkers?

Naast aanpassingen in het ontslagrecht en de WW, hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de positie van tijdelijke medewerkers. 
Door de nieuwe wet kunnen tijdelijke medewerkers sneller doorstromen naar een vaste baan. Dit betekent dat werkgevers bij het aanstellen van tijdelijke krachten hen eerder dan voorheen in vaste dienst moeten nemen. 
Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, vroeg aan 200 HR-managers of en waarvoor zij ná de inwerkingtreding van Wet Werk en Zekerheid uitzendkrachten zullen aanstellen.
Uit het onderzoek blijkt dat uitzendwerknemers voor verschillende doeleinden zullen worden blijven ingezet. Van de 200 ondervraagde HR-managers geeft 51% aan uitzendkrachten te blijven aanstellen voor tijdelijke vervanging van vaste medewerkers. Andere situaties zijn project management (24%), operationele ondersteuning (21%), bij wijze van proefperiode (19%) en change management (16%). Slechts 7% geeft aan niet met uitzendkrachten te werken en nog eens 7% geeft aan nog geen idee te hebben of zij uitzendkrachten inzetten na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
 
 
Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland vult aan: “Wij verwachten niet dat de vraag naar uitzendkrachten als gevolg van de nieuwe wetgeving zal afnemen en deze cijfers lijken dit ook te bevestigen. Tijdelijke werknemers zijn voor veel organisaties gewoon onmisbaar. Ze worden aangetrokken om de continuïteit van de bedrijfsproductiviteit te garanderen, zoals bij de afwezigheid van vaste werknemers, maar ook om een specifieke expertise binnen het bedrijf te halen en om bepaalde projecten in te vullen. Dergelijke kostefficiënte flexibiliteit zal bedrijven ertoe blijven brengen een beroep te doen op tijdelijke werknemers.”
In 2014 heeft Robert Half onderzocht hoe lang administratieve uitzendkrachten gemiddeld werkzaam zijn bij een organisatie. Hieruit bleek dat gemiddeld 12% van de uitzendkrachten langer dan twee jaar voor dezelfde organisatie werkt. De meerderheid (34%) van de administratieve uitzendkrachten werkt gemiddeld tussen de zes maanden en één jaar bij eenzelfde bedrijf.

Gerelateerde artikelen