De opkomst van social forecasting

Social forecasting is de samenvoeging van werknemer en/of expert kennis en de conversie daarvan in kwantitatieve business KPI's en forecasts. Het kan worden ingezet om (sales) forecasts te maken van nieuwe producten, en om strategische scenario's te testen. Het is een vorm van crowdcasting met als grootste voordeel dat werknemers vaak opmerkelijk veel weten over markten, producten en concurrenten. Gevolg: betere beslissingen door het management.

Eind jaren 90’ werd social forecasting voor het eerst ingezet om forecasts te maken van verkopen, de deadlines van projecten en zelfs de waarschijnlijkheid van concurrenten die bepaalde markten betreden. Inmiddels is het fenomeen sterk in opkomst, blijkt uit een recente survey van McKinsey. Social forecasting wordt genoemd als top 10 web 2.0 tools voor de moderne organisatie.

Hoe werkt het?
Social forecasting is gebaseerd op een simpel concept. Het combineert de aanpak van crowdsourcing met een beloningsmechanisme voor gebruikers om ze te motiveren hun kennis optimaal in te zetten. Bij crowdsourcing zijn de deelnemers meestal belangrijke klanten of kerngebruikers. Bij social forecasting gebruikt een organisatie de kennis van haar eigen medewerkers over markten, klanten en concurrenten om complexe strategische vragen te beantwoorden en forecasts te maken over verkoop, nieuwe producten en innovaties.

 
Figuur 1: Het concept en de voordelen van social forecasting

Werknemers bezoeken een webapplicatie die binnen het bedrijf draait of extern. De werknemer (single user) kan vervolgens specifieke onderwerpen kiezen en daarbinnen producten om een sales forecast van te maken (bijvoorbeeld per regio of per verhandelbare eenheden).

Het onderscheidende van het concept is dat de deelnemer ook virtueel geld kan inzetten op iedere forecast die hij of zij maakt. Hoe meer vertrouwen hij of zij heeft in de waarschijnlijkheid van de uitkomst, hoe meer geld de deelnemer kan inzetten. Wanneer de forecast uitkomt, verdient de gebruiker een bonus. Zo niet, is hij of zij het virtuele deelnamegeld kwijt. Dit creëert een significante incentive voor de deelnemer om zo accuraat mogelijk te forecasten.
______________________________________________________________________________

Cursus Effectief Forecasten
De toekomst trekt zich weinig van onze voorspellingen aan, maar blijft stug haar eigen gang gaan. Natuurlijk kunt u niet sturen via de achteruitkijkspiegel en zoekt u naar manieren om in onzekere tijden budgetten en forecasting sneller, lichter en betrouwbaarder te maken. Volg de cursus Effectief Forecasten. Met o.a. best practices en cases uit de praktijk van bedrijven als KLM en Philips. Lees meer…
______________________________________________________________________________

De crowd forecast is het samengevoegde resultaat van alle individuele forecasts. De input van iedere deelnemer zorgt voor een automatische update van de crowd forecast, zodat deze een live indicator wordt van hoe externe evenementen de forecast beïnvloeden. De crowd forecast kan op ieder moment gedownload worden om de business te helpen het ontwikkelproces van het betreffende product verder te ontwikkelen.

Vanuit het perspectief van de werknemer is social forecasting vooral een doeltreffende manier om bij te dragen aan belangrijke strategische beslissingen. Voor het management van organisaties is het een unieke manier om de inzichten van honderden of zelfs duizenden medewerkers om te zetten in actiegerichte informatie.

De volgende tabel – die het gebruik van normale verkiezingspolls met social forecasting vergelijkt bij de Amerikaanse verkiezingen – toont aan dat social forecasting 78 procent accurater is gebleken.

 
Figuur 2: Vergelijking van accuraatheid polls en social forecasting in Amerikaanse verkiezingen

Social forecasting in de praktijk
Een aantal multinationals is reeds zeer actief met social forecasting in de dagelijkse business. Veelbelovende resultaten zijn bereikt bij onder meer General Electric, Henkel, Syngenta, Deutsche Telecom en BestBuy.


 
General Electric gebruikt social forecasting om nieuwe producten en technologieën te beoordelen. Deutsche Telekom zet het in om de kennis van 240.000 werknemers te benutten voor kwantitatieve schattingen over klantvraag, marketing, HR en strategie. Leverancier van consumentengoederen Henkel heeft een 22 procent grotere accuraatheid in hun S&OP proces. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van het gebruik van social forecasting.  

Het belangrijkste aspect van social forecasting is hetzelfde als bij wiki’s, blogs en surveys en dat is het kiezen van relevante onderwerpen om te onderzoeken. Ze moeten relevant zijn voor de managers, dat zijn namelijk de eindgebruikers van het uiteindelijk resultaltaat, maar ook voor gebruikers die hun kennis adequaat moeten inzetten.

Nadat de juiste topics zijn geselecteerd, is de volgende stap het selecteren van de juiste deelnemers. Natuurlijk, geldt hier dat hoe meer deelnemers je inzet, hoe beter, of liever preciezer, het resultaat. Wanneer je twijfelt over het aantal benodigde deelnemers: om wekelijks 30 forecasts te verrichten heb je zo’n 150 deelnemers nodig.

De laatste stap is het juiste platform installeren voor de deelnemers. Hierbij is het erg belangrijk dat het platform uiterst toegankelijk en gebruikersvriendelijk is. Iedere belemmering om het te gebruiken moet worden weggenomen. De invloed van het gebruik van incentives is zeer groot, blijkt uit onderzoek. Dit stimuleert sterk het gebruik van social forecasting.

Tot slot, social forecasting vraagt – net als ieder zakelijk sociaal platform – om continue monitoring en aandacht. Om te voorkomen dat gebruikers interesse verliezen is ook een goede integratie nodig met interne communicatiemiddelen. Bedrijven die deze stappen succesvol doorlopen, zullen in staat zijn accurater voorspellingen te doen dan op de traditionele manier. Vooral in volatiele markten blijkt social forecasting zeer effectief.

Bron: CFO.com

Zie ook: 5 financiële meevallers door eventcasting


 

Gerelateerde artikelen