De onzin over bubbels

fallback
Bubbels zijn favorieten onderwerpen in de financiële pers. Ook nu wordt de lage rente in de VS gezien op een bubbel die snel zal exploderen.

De lage rente in de VS veroorzaakt door Alan Greenspan zorgt voor een enorme hoeveelheid liquiditeit. Al dit geld zorgt voor speculatie wat uiteindelijk in een ramp eindigt.

BEWIJZEN
Zoals zo vaak in het leven praat men elkaar vaak na zonder naar de bewijzen te kijken. Recent hebben onderzoekers van het Internationaal Monetaire Fonds 18
onroerend goed en 24 aandelenbubbels onderzocht. Hieruit bleek dat deze bubbels veel minder ernstig zijn dan vaak wordt beweerd. En zeker worden zij niet veroorzaakt door centrale banken die rente verlagen. De onderzoekers vonden in 15 belangrijke economieën sinds 1970 48 periodes waar centrale banken de rente fors verlaagden. In slechts 17 gevallen resulteerde dit in iets dat als een bubbel kan worden omschreven. Als centrale banken verantwoordelijk zijn voor bubbels was dat veel meer geweest. Daarnaast blijkt ook dat de invloed van bubbels
op de economie vaak veel kleiner is dan vaak wordt gesteld. Pas als het bankensysteem wordt betrokken bij een bubbel zijn de gevolgen ernstiger. Een goed functionerend bankensysteem is dus van essentieel belang voor het opvangen van bubbels.

JAPAN
Japan wordt vaak als voorbeeld aangevoerd voor hoe alles fout kan gaan. Men wijst dan naar de enorme stijging van de onroerend goed prijzen en de stijging van de Nikkei aandelenindex in de jaren tachtig. Bedacht moet echter worden dat de Japanse bank pas met verlagen begon drie jaar nadat de spectaculaire prijsstijgingen waren begonnen. De stijging werd meer veroorzaakt door liberalisatie van de Japanse financiële markten. Dat trok veel geld aan. Dat de Japanse centrale bank verkeerd reageerde op de economische ontwikkeling was de oorzaak
waarom de Japanse economie zo lang kwakkelde. Men verlaagde de rente als die stabiel moest blijven en verhoogde als men moest verlagen.

ANDERS IN DE VS
Wellicht heeft de centrale bank (FED)in de VS daarvan geleerd. Veel kritiek was er op de bank toen zij in 2001 agressief de rente begon te verlagen. Na de internetbubbel zou zij immers te snel stimuleren. Maar de agressieve verlaging heeft niet geleid tot een nieuwe bubbel. Noch in een forse deflatie zoals velen vreesden. Nu is er weer kritiek dat zij eigelijk te langzaam verhoogt. De hoge
overheidstekorten en de olieprijsstijging schreeuwen daar volgens sommigen om. Maar de FED kiest voor het beleid van de algehele economie. Die wordt gestimuleerd als het nodig is en als inflatie de kop opsteekt zal de rente worden
verhoogd. Het bestrijden van bubbels is onbegonnen werk. Beter is het om de onzichtbare hand van Adam Smith het werk te laten doen. Het einde van de wereld is vaak voorspeld maar tot op heden hebben de zwartgalligen onder ons geen gelijk gekregen.