De man wil niet wijken uit de boardroom

Vrouwen geweerd ondanks wetten, convenanten en mooie woorden.

Alle wetten, convenanten en mooie woorden ten spijt is het aandeel vrouwen aan de absolute top van beursgenoteerde bedrijven nog steeds klein. Dat blijkt uit een inventarisatie van NU.nl van de vijftig CEO’s van de grootste en middelgrote beursbedrijven.

Van de vijftig AEX- en Midkap-bedrijven staat bij 47 een man aan het roer. Daarnaast delen bij één bedrijf een man en een vrouw de toppositie. Bij twee bedrijven, PostNL en Wolters Kluwer, zwaait een vrouw de scepter.

“Idealiter zijn er meer vrouwelijke CEO’s”, zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging VNO-NCW. “Dit soort ontwikkelingen gaan langzaam en het is duidelijk dat we er nog niet zijn. Het moeten er meer worden.”

Regelmatig gaan er stemmen op om een quotum in te voeren voor het aantal vrouwen in de hoogste bestuurslaag van bedrijven. Zover is het nog niet. “Dat zou goed zijn, maar daar is geen draagvlak voor”, zegt Chantal Remery van de Universiteit Utrecht, die er onderzoek naar deed.

(ANP)