De lerende organisatie? Zorg voor actionable insight!

Op 1 juni 2016 vond de CFO Day plaats. Het thema van de dag was Accelerate Learing. Een boeiend thema. Want hoe zorgen we in Nederland kennisland dat opgebouwde kennis niet verloren gaat maar juist voortdurend voor verbetering zorgt? Welke rol kan de CFO daarin spelen? En hoe kan big data en analytics daarbij helpen?

 Door Richard van Seeters
Leren is vallen en opstaan, nieuwe dingen doen, proberen en oefenen. Leren is 20 nieuwe activiteiten ondernemen en 18 daarvan snel vergeten, omdat die niets brengen. En voor die twee veelbelovende initiatieven gaan we nauwkeurig het effect meten. Hebben we vooruitgang geboekt? Gaat het nu sneller, beter of goedkoper? Een succesvolle, lerende organisatie zorgt daarom voor duiding. En data-analyse, inclusief het interpreteren van causale relaties en significantie; dat is bij uitstek een taak voor finance, zoals ik eerder op deze plek schreef in mijn artikel ‘Het is tijd dat de CFO zich laat gelden‘.
Flexibiliteit
De manier waarop organisaties – en dan met name finance-afdelingen – omgaan met verandering was een terugkerend thema in de boeiende presentaties tijdens de CFO Day. Zo vertelde Jan Kees de Jager, CFO bij KPN en oud-minister van Financiën, dat grote bedrijven niet de illusie moeten hebben dat zij net zo wendbaar kunnen zijn als succesvolle start-ups. Ze moeten alleen zorgen dat ze flexibel genoeg blijven om nieuwe innovaties op te pakken. KPN werkt veel samen met start-ups en initieert en stimuleert ook nieuwe initiatieven. Daarnaast zorgt het bedrijf voor een korte time-to-market. Finance is dé plek om te starten met innovatie want daar wordt duidelijk welke initiatieven rendabel zijn of kunnen worden.

CFO als adviseur van de business
In veel van de presentaties kwam de veranderende rol van de CFO aan bod. Claire Boonstra  merkte terecht op dat organisaties hun medewerkers te snel in een hokje plaatsen. Terwijl succesvolle bedrijven traditionele structuren juist los durven laten. “Leiderschap komt niet uit een spreadsheet”, stelde Boonstra. “Je moet een verhaal hebben. Gebaseerd op een strategische visie.”
Daar sneed Claire Boonstra een belangrijk pijnpunt aan. De CFO als de man of vrouw van de schatkist, de bean counter; dat beeld zal gaan verdwijnen. Een traditionele, afwachtende houding van finance richting de business wordt veel pro-actiever. Leiderschap toon je door als finance professional de Salesafdeling te adviseren over zelf opgedane kennis over de markt.

Datagedreven werken dankzij analytics
Tijdens het middagprogramma van de CFO Day verzorgden wij een Round Table waarbij het succes centraal stond van McGregor Fashion Group (MFG; McGregor, Gaastra en Mens Wear). Drie jaar geleden koos dit bedrijf voor een radicale omslag om meer datagedreven te gaan werken. Lijstjes in Excel met vaak verouderde informatie maakten plaats voor leesbare dashboards met actueel en actionable inzicht. Door data zo slim te combineren, wist MFG onder meer een veel gedetailleerder klantbeeld te vormen. Het idee bestond dat hun sportieve Gaastra klanten vooral zeilers betrof, maar de data liet zien dat het merendeel van de Gaastra klanten is terug te vinden op een  golfbaan. Belangrijke informatie voor marketing en de collectie.
Op dit moment is MFG bezig met de volgende stap in datagedreven werken. Dankzij geavanceerde analytics beschikt het bedrijf niet alleen over rapportage achteraf maar ook over betrouwbare forecasts, vooraf. De CFO gaat hierin voorop en heeft de organisatie bij de hand genomen.
Klein beginnen met data discovery
Tijdens CFO Day heb ik veel mensen gesproken en in vrijwel elk gesprek komt het belang van big data en analytics naar voren. Digitalisering en de digitale transformatie zijn actuele en ‘hot’ onderwerpen. Maar hoewel de succesverhalen, trends en ontwikkelingen die op zo’n dag aan de orde komen ontzettend inspirerend zijn, is de praktijk voor veel finance professionals nog niet zover. Zij vragen zich af hoe ze nu concrete stappen kunnen zetten om meer te doen met (big) data. Soms lijkt die sprong naar datagedreven werken zo groot dat het zoeken naar de eerste stappen, de werkelijke beweging naar oefenen, toetsen, vallen en opstaan achterwege blijft..
Bij Inergy zijn we ervan overtuigd dat succes geen toeval is. In alle data die binnen organisaties beschikbaar is, zijn altijd verrassende nieuwe inzichten te vinden. Data discovery is één van onze (pragmatische) antwoorden op de vragen die big data oproept. Daarbij gaat u met een heel overzichtelijk vraagstuk aan de slag. Met behulp van Business Intelligence en analytics komt u tot nieuwe inzichten en waarschijnlijk ook tot nieuwe vragen. Zo ontstaat een iteratief proces waarbij u steeds op zoek gaat naar antwoorden. Stap voor stap.
Uit ervaring weten we dat het helpt om klein te beginnen. Door met behulp van data een specifieke vraag te beantwoorden en uw succes te delen met de business, toont u als finance professional uw meerwaarde.
Onlangs publiceerden we de whitepaper Data discovery & analytics. Meer waarde uit data? Beginnen is winnen! Daarin leest u precies hoe onze data discovery aanpak werkt. 
 
Richard van Seeters
Business Development Manager Analytics, BI & Big Data bij Inergy Analytical Solutions 

Gerelateerde artikelen