‘De keerzijde van ruimte tot interpretatie’

fallback
De controle op de jaarlijkse impairmenttest onder IFRS is voor accountants 'de grootste bedreiging ooit'. Dat zegt Paul Koster, bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten. Hij waarschuwt vooral voor de ruimte voor interpretatie die IFRS laat.

Het aantal taken van de Autoriteit Financiële Markten is de afgelopen jaren toegenomen. Dat is mede te verklaren door de nieuwe internationale wetgeving. Er worden daarom drie nieuwe wetten in werking gesteld, waarin het toezicht op financiële dienstverlening, financiële verslaggeving en op marktmisbruik zijn vastgelegd. De ingangsdatum voor deze wetten is uitgesteld. ‘We zijn een gemiddelde leerling. We zullen wel overgaan, maar meer ook niet.’ Zo waarschuwde AFM voorzitter Arthur Docters van Leeuwen bij de presentatie van het AFM-jaarverslag.

Keerzijde
‘Toezicht is internationaal onontkoombaar’, meent Koster. ‘Nederland zou zich belachelijk maken en totaal isoleren wanneer er geen toezicht op verslaggeving zou komen.’ Echter, de investeerders, ondernemingen en accountants zijn nog druk met ‘wennen’ aan nieuwe boekhoudregels en het toezicht daarop. De ruimte voor interpretatie die IFRS laat, baart Koster zorgen. ‘De keerzijde van deze ruimte is inmiddels duidelijk. Het maken van een keuze wordt voor het bedrijfsleven lastiger en ook risicovoller. Accountants zullen meer dan voorheen steun moeten geven aan haar cliënten om een verstandige keuze te maken. Kies je de agressieve kant van het spectrum of meer de conservatieve kant?’

Voorzichtig
De keuze van Koster is helder: ‘Met enige nadruk zou ik willen zeggen dat in deze transitieperiode de ondernemingsleiding, eindverantwoordelijk voor de jaarrekening, er verstandig aan doet de voorzichtige kant te prevaleren.’ Overigens zet Koster zijn vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de CFO bij verslaglegging. ‘Hij neemt in de Raad van Bestuur beslissingen die hij zelf in de jaarrekening moet verantwoorden. De controller zou wat dat betreft de jaarrekening een meer onafhankelijke positie kunnen geven. Onafhankelijkheid zit bij de controller onmiskenbaar in de genen.’

Gerelateerde artikelen