De jeugd slaat de brug naar de toekomst

Op dit moment staan de media bol van berichten over ingrijpende veranderingen wat betreft huren, hypotheken, pensioenverzekeringen etc. Dit alles is nog maar het begin van wat ons te wachten staat...

Bestaande businessmodellen voldoen niet meer: ze zijn te kostbaar, te ouderwets en maken gebruik van legacyapplicaties die te duur in beheer en onderhoud zijn geworden. Dit heeft tot gevolg dat bijna iedere organisatie, of het nou overheid, bedrijfsleven of dienstverlening is, te maken krijgt met grote veranderingen in hun organisatie.

Voor velen betekent dit ten eerste dat er rigoureus afscheid moet worden genomen van het bestaande businessmodel, omdat de eerste concurrenten met betere concepten tegen lagere kosten opdoemen. Ten tweede moeten de toezichthouders (zoals de AFM, De Rekenkamer, De Nederlandsche Bank, Tweede Kamer en Raden van Commissarissen) sturing gaan geven aan een ingrijpend proces van veranderingen. Als rode draad door dit veranderingsproces loopt de informatietechnologie. Die bepaalt namelijk het succes van de nieuwe formule. Juist bij dit laatste aspect wringt de schoen.
 
Veel toezichthouders zijn onvoldoende op de hoogte van wat er op dit moment op hen afkomt en welke mogelijkheden er zijn om de dienstverlening opnieuw uit te vinden. Met name op het gebied van IT is er onwetendheid. Dit vraagt om een innovatieve aanpak. Hierbij doe ik een aantal suggesties:
 
1. Zet jonge IT-deskundigen in om hun mening te geven aan toezichthouders op wat er staat te gebeuren en welke mogelijkheden de IT hen biedt. Door een dialoog te starten tussen Whizzkids en toezichthouders ontstaat er een boeiend gesprek waarin allerlei nieuwe mogelijkheden worden geëxploreerd.

2. Laat een team van jonge IT-deskundigen een presentatie geven voor een branchevereniging waarin zowel directie als commissarissen vertegenwoordigd zijn zodat ontwikkelingen in een sector kunnen worden besproken en toegelicht. Ook kunnen er nieuwe ideeën worden bediscussieerd.

3. Neem voor twee jaar een jonge IT-deskundige op in je Raad van Commissarissen. Die heeft tot taak een brug te slaan tussen het bedrijf en de leden van de raad die in grote meerderheid IT ervaren als een blackbox. Natuurlijk is dit een grote verantwoordelijkheid, maar het levert in alle gevallen een beter inzicht op. Wel zullen de commissarissen in spé een aantal lessen moeten volgen bij postactieve commissarissen in ondernemingsbestuur en juridische consequenties.  
 
Ik ben ervan overtuigd dat deze voor een ieder wat onorthodoxe wijze van denken en handelen uiteindelijk een grote bijdrage zal leveren aan de discussie hoe Nederland de komende decennia drastisch moet veranderen. Jong en oud moeten open staan voor elkaar, zodat er beweging komt in bestaande businessmodellen. Nieuwe kasplantjes moeten worden geëxploreerd en tot een succes gemaakt. Gaat de toezichthouder van uw bedrijf de uitdaging aan?

Gerelateerde artikelen