De Jager stuurt fiscaal stimuleringspakket naar Kamer

De Jager heeft het fiscale stimuleringspakket naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit pakket zijn fiscale maatregelen opgenomen die onderdeel zijn van het crisispakket van het kabinet.

Het gaat om een drietal maatregelen die op korte termijn en deels met terugwerkende kracht in werking moeten treden:

• het intensiveren van de faciliteiten voor speur- en ontwikkelingswerk,
• het toepassen van de energie-investeringsaftrek voor energiebesparing in huurwoningen
• het verlagen van de tarieven in de vliegbelasting naar nul.

Naast deze drie maatregelen maken nog meer fiscale maatregelen onderdeel uit van het crisispakket van het kabinet. Die maatregelen worden in een beleidsbesluit opgenomen of op een later moment bij de Tweede Kamer ingediend. Een overzicht van alle fiscale maatregelen is opgenomen in het dossier fiscale maatregelen economische crisis.

Gerelateerde artikelen