De invloed van IFRS bij Heijmans: 300 miljoen euro meer vlottende activa

Een belangrijke wijziging voor de verslaggeving van bouw­ondernemingen vond al plaats in 2001, vindt Heijmans-CFO Dick van der Kroft. Dutch GAAP nam toen de richtlijnen van de IASB over om de winstneming op bouwprojecten naar rato van de voortgang te doen plaatsvinden (percentage of completion method). Van der Kroft: "Vanaf volgend jaar komt er vooral een ­wijziging in de presentatie van de post "onderhanden werk".

Momenteel staan onder deze post zowel de opdrachten van derden als de projecten en grondposities in eigen ontwikkeling. Straks zijn dit alleen nog de opdrachten van derden; projecten en grondposities in eigen ontwikkeling komen onder de post voorraden te staan.” Nieuw is ook dat de grondposities van projecten in eigen ontwikkeling van joint ventures nu op de balans komen. Volgens IFRS is dit gerechtvaardigd, omdat de desbetreffende bouwonderneming van deze posities wel het principe van economic benefits geniet. Volgens Van der Kroft zorgt deze laatste wijziging voor een toename van de vlottende activa van circa 300 miljoen euro. Om de balansverlenging ook aan de passivazijde kloppend te laten zijn wordt extra projectfinanciering zichtbaar in de vorm van lange en korte schulden. Van der Kroft: “Deze wijziging heeft op zichzelf geen invloed op de omvang van winst of eigen vermogen. Wel verandert natuurlijk de solvabiliteitspositie, zij het dat dit in mijn ogen vooral een optisch effect is.” De Heijmans-CFO verwacht naar aanleiding hiervan geen lastige vragen van banken of aandeelhouders. “In het verleden ging nooit iemand in op het punt van de toen nog deels onzichtbare grondposities. Wel denk ik dat de toekomstige definitie van solvabiliteit anders zal worden dan het gebruikelijke eigen vermogen / totaal vermogen. Banken beseffen ook wel dat grond in de verkoop altijd nog veel cash oplevert; ze zullen er geen probleem van maken.” Van der Kroft vindt de wijzigingen zelf positief: “Ik vind het prima dat er een balans van een bouwonderneming komt waar alles op staat. Het sluit aan bij de bedrijfseconomische werkelijkheid, vind ik. Wel moet er in deze werkelijkheid een aangepaste definitie van solvabiliteit komen.”


Volg de training IFRS Essentials!


Gerelateerde artikelen