Digitalisering bedrijven lokt een golf van cyberaanvallen uit

Digitalisering bedrijven lokt een golf van cyberaanvallen uit
De angst voor een digitale inbraak blijft ver achter bij de risico’s.

Bijna de helft van de bedrijven heeft dit jaar te maken gekregen met een cyberaanval. Dat is een enorme toename ten opzichte van een jaar geleden, toen werden minder dan een derde van de bedrijven aangevallen.

Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder 233 zakelijke klanten die eind- of medeverantwoordelijk zijn voor de cyberveiligheid van hun bedrijf. Volgens de bank groeit de cybercriminaliteit bij bedrijven door de verregaande digitalisering. Door corona en thuiswerken is het aantal toegangspunten voor cybercriminelen snel toegenomen.

Daarnaast worden cybercriminelen steeds professioneler. Zij zijn vaak actief voor organisaties die zich specifiek toeleggen op cybercriminaliteit en bijvoorbeeld gijzelsoftware als kant-en-klaar pakket aanbieden. Deze ransomware-as-a-service-bedrijven hebben zelfs een klantenservice die kopers helpt om deze software te implementeren.

Vooral grote bedrijven komen in aanraking met cyberaanvallen. Cybercriminelen richten het vizier echter ook steeds vaker op kleinere bedrijven, in het bijzonder zzp’ers. Zo had in februari bijna één op de drie onderzochte zzp’ers te maken gehad met cyberaanvallen. Ter vergelijking: in april 2021 was dit slechts 13 procent. In het mkb is eveneens sprake van een stijging (+8 procent), maar deze is niet significant.

Ondanks de groeiende de cyberdreiging blijft de risicoperceptie van bedrijven hierbij achter, blijkt uit het onderzoek. Zeven op de tien bedrijven ziet cybercriminaliteit niet als een groot risico. De digitale weerbaarheid van bedrijven is amper gegroeid. Alert zijn vooral bedrijven die al eens de klos waren.

De bereidheid om zich te wapenen tegen cybercriminaliteit groeit echter wel. Bedrijven zijn vooral bang om toegang tot hun systemen verliezen