De flexibele financial

Kan een financial een ondernemer zijn? En mag het? Of moet het zelfs? Vragen die met enige regelmaat in algemene zin worden gesteld. Maar een generiek antwoord op deze vragen, dat bestaat niet.

Om te beginnen bij het kunnen. Ja, een financial kan een ondernemer zijn. Maar zeker niet elke financial is een ondernemer in spé. Dit begint reeds bij het kiezen van een opleiding. Bij financiële opleidingen ziet men gemiddeld genomen de betrouwbare, enigszins risicomijdende en nauwkeurige types rondlopen. Jongeren met kwaliteiten die uitstekend passen bij de rol van een gedegen controller of administrateur. Diezelfde kwaliteiten kunnen bij het ondernemerschap in bepaalde branches echter een flinke belemmering vormen. De snelheid van handelen en het durven beslissen op basis van beperkte informatie is in een relatief beperktere mate aanwezig bij financieel opgeleide professionals. Uitzonderingen daargelaten uiteraard.

Ook bij het verkrijgen van een dienstbetrekking staat ondernemerschap vaak niet bovenaan het lijstje van vragen die de potentiële werkgever heeft voorbereid. Hoewel enige kentering zichtbaar is blijft bij veel sollicitatiegesprekken de nadruk toch liggen op gedegen kennis en ervaring, nauwkeurigheid, goede kennis van regelgeving en een ‘in control’ houding. Een logische keuze op de korte termijn, maar wellicht een teleurstelling wanneer in de toekomst meer van de betreffende financial wordt verwacht.

Mag een financial dan wel een ondernemer zijn? Of moet het misschien? Het antwoord op deze vragen is geheel afhankelijk van de situatie waarin de financial en de onderneming zich bevinden. Het kernwoord in deze is balans. Wanneer in een onderneming de nadruk ligt op het nemen van risico’s en ondernemen op het randje, is het van belang dat de financial met name een controlerende en waarschuwende rol inneemt. Af en toe een klein beetje op de rem voorkomt dat de onderneming de bocht uit vliegt.

Het omgekeerde is echter ook vaak het geval. Vele ondernemingen leggen te weinig nadruk op het blijven ontwikkelen van het eigen aanbod en het tijdig aansluiten bij nieuwe trends en ontwikkelingen. Laat staan dat wordt gedacht aan vooroplopen om zo een concurrentievoordeel te behalen. In dergelijke situaties moet de financial juist de rol van ondernemer op zich nemen. Zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid, transparante en gezonde financiën, kan hij op lange termijn succesvoller realiseren door de nadruk op groei dan door in te steken op continue kostenreducties.

Een ander aspect waarbij de financial een flinke bijdrage kan leveren aan het ondernemerschap van een organisatie is de inrichting van de managementinformatie. Door de juiste prestatie indicatoren te definiëren kan ondernemend gedrag, binnen bepaalde veiligheidsmarges, worden beloond en wint het korte termijn belang niet per definitie van een lange termijn kans. Ook hier is de balans van belang. Het kiezen van de juiste indicatoren is voor een belangrijk deel afhankelijk van de risicohouding van het management.

Afhankelijk van de situatie kan, mag en moet de financial in meer of mindere mate een ondernemer zijn. Om de juiste balans te vinden tussen controlling en ondernemerschap is een hoge mate van sensitiviteit vereist. Weten welke risicohouding er in de onderneming de overhand heeft is een must. Door zich vervolgens flexibel op te stellen kan een financial zijn of haar toegevoegde waarde voor de onderneming sterk doen toenemen.

Gerelateerde artikelen