De financial controller en Ai

Welke ondersteuning kan Ai bieden

Het is duidelijk dat kunstmatige intelligentie (AI) een revolutie teweegbrengt in de financiële sector, met name op het gebied van financieel beheer en controle. Toch is voor veel bedrijven en organisaties nog niet duidelijk hoe AI financiële controllers en hoger financieel management concreet kan helpen. FM.nl zet deze op een rij:

1. Verbetering van de gegevensintegriteit en voorspellingsvermogen: AI kan de nauwkeurigheid van de balans verbeteren en sterkere voorspellingen in de supply chain mogelijk maken.

2. Generatie van financiële en managementrapportages: AI kan automatisch financiële en managementrapportages genereren, inclusief balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten. Dit kan financiële controllers vrijmaken om zich te concentreren op meer strategische taken.

3. Contract- en documentbeoordeling: AI kan worden gebruikt om contracten en andere juridische documenten te beoordelen op potentiële risico’s en compliance-problemen. Dit kan financiële controllers helpen om potentiële problemen vroegtijdig te identificeren en te mitigeren.

4. Beleidsinterpretatie: AI kan worden gebruikt om complexe financiële beleidsregels en -voorschriften te interpreteren. Dit kan financiële controllers helpen ervoor te zorgen dat hun organisatie voldoet aan alle toepasselijke regels.

5. Codeerhulp: AI kan worden gebruikt om te helpen met codeertaken, zoals het schrijven en debuggen van code in bijvoorbeeld spreadsheets of SQL. Dit kan financiële controllers helpen om financiële systemen efficiënter te ontwikkelen en te onderhouden.

6. Verklaring van prognose en begrotingsvarianten: AI kan worden gebruikt om variaties tussen prognoses en werkelijke resultaten te verklaren. Dit kan financiële controllers helpen om de root causes van problemen te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen. [Artikel gaat verder na deze alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

ChatGPT is de trend van het moment. Met de juiste vraagstelling ontvang je input voor financiële analyses en stel je in mum van tijd rapportages op. Deze masterclass biedt je kennis en vaardigheden, verkent mogelijkheden om in te zetten voor bedrijfsvoering en geeft ook handvatten om misbruik te voorkomen.

7. Verbetering van de klantenservice: AI kan worden gebruikt om betere klantenservice-ervaringen te bieden, zoals het gebruik van spraakherkenning om spraak naar tekst om te zetten en inzichten te verkrijgen uit klantinteracties.

8. Detectie van anomalieën: AI kan worden gebruikt om anomalieën te detecteren, zoals frauduleuze transacties, financiële misdrijven, spoofing in de handel en cyberdreigingen.

9. Aanbevelingen: AI kan worden gebruikt om zeer gepersonaliseerde aanbevelingen te leveren voor producten en diensten, zoals adviezen of aanbiedingen, op basis van klantreizen, peer-interacties, risicovoorkeuren en doelen.

10. Documentverwerking: AI kan worden gebruikt om gestructureerde en ongestructureerde gegevens uit documenten te extraheren en deze gegevens te analyseren, te doorzoeken en op te slaan voor document-intensieve processen, zoals leningenservice en ontdekking van investeringsmogelijkheden.

11. Beeldherkenning: AI kan worden gebruikt om inzichten te verkrijgen uit afbeeldingen en video’s om verzekeringsclaims te versnellen door schade aan eigendommen zoals onroerend goed of voertuigen te beoordelen, of om klantintegratie te versnellen met KYC-conforme identiteitsdocumentverificatie.

12. Conversaties: AI kan worden gebruikt om klanten te verrassen met mensachtige AI-aangedreven contactcenterervaringen, zoals een receptie of klantencentrum, om kosten te verlagen en de tijd van uw menselijke contacten vrij te maken.


Heeft u vragen over Ai of wilt u weten hoe Ai ingezet kan worden binnen uw organisatie, bedrijf, afdeling of verantwoordelijkheden en taken en heeft u een verzoek aan de redactie van FM.nl ten aanzien van artikelen over Ai, mail uw vraag of probleem dan naar redactie@fm.nl zodat wij daar geanonimiseerd aandacht kunnen besteden middels een artikel, interview of andere content.