De finance professional heeft moeite met veranderingen

De hectiek van de hedendaagse tijd lijkt de kwaliteit van ons leven en van onze samenleving steeds meer aan te tasten. We lopen gestrest rond en gunnen elkaar nauwelijks meer tijd om goed na te denken over de kwesties die ons leven en werk beheersen. Op allerlei terreinen zien we sporen van haast en tijdgebrek, van korte termijn en ad hoc beslissingen.

Door Peter van den Berg

Door alle haast krijgt de vraag ‘waarom we de dingen doen’ onvoldoende ruimte. We plakken in het veranderingsproces etiketten bij het symptoom en er wordt een diagnose gesteld bij vertraging als zijnde ‘een probleem van houding en gedrag’. Het gevolg is dat we gedrag van medewerkers willen managen, veranderen en controleren.

Gedrag managen?? Ik heb er een extra vraagteken bij gezet want ‘wat bepaalt je gedrag?’ En kun je dat wel veranderen? Laat staan managen! Er spelen veel factoren een rol, maar de enige die invloed op het eigen gedrag kan uitoefenen dat ben jezelf.

Dat het vak van de financial verandert en welke invloed dat heeft op de gevraagde competenties heeft u kunnen lezen in mijn vorige blog. Vorig jaar heb ik een studie gedaan naar de persoonlijke invloed op het gebied van veranderingen.

Veranderen is actueel, zeker bij mijzelf. In mijn zoektocht naar een nieuwe werkkring gebeurt er van alles met me. Gelukkig zie ik het perspectief in de zoektocht naar mijn droombaan als financieel manager. Via u hoop ik die mede te realiseren. In dit artikel en de komende weken, wil ik dieper ingaan op de invloed van je eigen kracht voor het bereiken van doelen. In je kracht komen heet het dan; ook wel wilskracht genoemd.

Maak het niet te academisch, te hoog over, te zweverig. ‘Keep it simple’ gaf mijn vrouw nog als tip mee bij het redigeren van mijn tekst. Ik ga mijn best weer doen, schat.

Wilskracht, de kracht voor verandering
Het onderwerp wilskracht is nauwelijks onderzocht. Het aantal wetenschappelijke onderzoeken en literatuur blijft ver achter bij onderwerpen als; politiek, leiderschap, geluk, efficiency, bevlogenheid, vitaliteit etc. Mijn bevindingen heb ik gebaseerd op diverse onderzoeken en literatuur van prof. R. Baumeister en prof. K. McConnigal. 

Wilskracht wordt gedefinieerd als volgt: wilskracht is het vermogen om onze aandacht, emoties en verlangens te beheersen. Het is van invloed op ons werk, onze gezondheid, onze financiële zekerheid en relaties.

Wilskracht heeft te maken met zelfbeheersing. Zelfbeheersing heeft te maken met zelfkennis en met name onze wilszwakte. Voordat je iets wilt veranderen moet je hier eerst een goed beeld van hebben. Een goed zelf beeld is van invloed op je keuzes.

Ontwikkel je zelfbewustzijn door bewust te zijn van je keuzes. Probeer een antwoord te geven op de vraag ‘waarom je de dingen doet?’

Waar komt onze wilskracht vandaan?
Om meer over jezelf te weten te komen, is het belangrijk te weten wat je drijft. Wat zijn je kernwaarden? Waar komt je drive of je energie vandaan? Bij ons in het dorp zeiden ze vroeger ‘van wie ben jij er één?’ Dan zat je in de beoordeling goed of misschien juist niet.

Het is goed om te weten waar je handelen en gedachten vandaan komen. Een diepgaande analyse en het uitgebreide neurowetenschappelijke deel van mijn studie wil ik u besparen, maar feit is dat we elke dag keuzes maken. Hierbij wordt ons handelen aangestuurd door ons brein.

Vergelijk het brein met een spier. Het brein remt het lichaam af, als de energievoorraad opraakt. Als je vermoeid bent, gaat het lichaam in de spaarstand. Dit is een flinke aanslag op je wilskracht.

Van medewerkers wordt steeds meer verwacht
Van medewerkers wordt verwacht dat zij soepel met veranderingen omgaan en zich instellen op de nieuwe eisen. Er wordt hierbij een groot appel gedaan op onze wilskracht. De meeste goed bedoelde en positief gerichte communicatie van menige organisatie is daarop gericht.

Maar je zet niet zo maar een knop om ‘en nu gaan ik veranderen’. Daar komt veel meer voor kijken. Het vraagt om een diepere oorzaakanalyse. Een ‘doorkijk’ in jezelf en die van de organisatie.

Je kunt een organisatie niet snel veranderen. Daar zijn vele stakeholders bij betrokken. Het is al heel wat als je inzicht hebt en  je bewust bent van je eigen positie in ‘dit krachtenveld’.

Ben jij klaar voor de toekomst?

Geef hierbij eens antwoord op de volgende vragen.

– Ben ik ‘fit for future’ en heb ik de vereiste competenties om  met veranderingen om te gaan?  

– Hoe breng ik mezelf goed in kaart? Wat is mijn plan om mee te gaan/kunnen met de veranderingen? Wat zijn mijn diepere motivatoren?

– Hoe bewaak ik een goede balans in mijn leven?

– Hoe zorg ik ervoor dat ik mentaal sterk bent en voldoende wilskracht overhoud?

– Hoe bewaar of krijg ik voldoende energie om actief te participeren en deelgenoot te worden van de plannen en veranderingen van de organisatie?

– Wat kan ik zelf doen om zichtbaar, pro actief en met plezier een bijdrage te leveren?

In mijn volgende blog kom ik graag bij u terug om antwoord te geven op de vraag: ‘hoe je kunt werken om in je kracht te komen en je wilskracht optimaal kunt inzetten maar ook op de valkuilen en de zaken de je juist tegenhouden’. Succes met je toekomst!

Peter van den Berg is een energieke business controller, financieel manager en verandermanager en werkte o.a. voor Rabobank Nederland

Vind vandaag uw droombaan op Finance.nl    
Tijd voor een nieuwe job in Finance? Vind honderden topvacatures op Finance.nl. Plaats eenvoudig uw CV en laat u vinden door interessante werkgevers. Versnel direct uw carrière via Finance.nl.

Gerelateerde artikelen