De finance professional: Fit(ness) for the job

Organisaties zijn constant in beweging in hun voortdurende streven naar verbetering van processen, systemen en mensen. Het is binnen deze context waarin de finance professional zich dient te bewegen. De vraag is dan ook op welke wijze de professional hier invulling aan zou moeten geven, zodanig dat hij of zij van toegevoegde waarde is en de organisatie niet meer om de finance professional heen kan.

Bij de beantwoording van deze vraag zijn mijns inziens meerdere dimensies te onderscheiden. Het is ten eerste van belang dat de theoretische basis (meer dan) op orde is. Naast de genoten vooropleiding zijn tussentijdse inhoudelijke trainingen onontbeerlijk om de ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden.

Ten tweede is een gedegen kennis van de business, waarin de finance professional opereert, van belang teneinde een goede vertaling van de business naar de financiële kolom en vice versa te maken.

En last but not least de vaardigheden en competenties die de finance professional in zich moet hebben teneinde te kunnen slagen. We kennen allemaal het adagium: ‘gelijk hebben is nog wat anders dan gelijk krijgen’. De tijd dat financials hun kamertjes niet meer verlieten in de uitoefening van hun job liggen ver achter ons. De tegenwoordige finance professional is sociaal vaardig.

Elke finance professional zou in staat moeten zijn om op basis van voorgaande dimensies de juiste mix en focus vast te stellen welke (aanvullende) training  / cursus noodzakelijk is, afhankelijk van de plek in de organisatie rekening houdende met de ambitie en doorgroeimogelijkheden.

Ik ben onlangs geswitcht van baan. Bij mijn nieuwe werkgever Tennet  merk ik dat voor mij de focus en uitdaging de komende periode ligt op ‘understanding’ de business. De energiemarkt is heel complex en hangt van regelgeving aan elkaar. Wil ik mij als businesspartner kunnen profileren en gaan slagen binnen de organisatie zal ik me goed moeten verdiepen in de materie. Voor mij dé uitdaging de komende periode!

Juist bij het aangaan van een nieuwe uitdaging, binnen of buiten je huidige organisatie, wordt je als finance professional weer (opnieuw) bewust wat je allemaal nodig hebt of zou moeten hebben om te slagen in de organisatie. Alleen al om deze bewustwording levend te houden zou iedereen bij tijd en wijle moeten switchen om jezelf te ‘stretchen’  teneinde de ‘fit’ als finance professional te blijven behouden.
___________________________________________________________________________________

Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk de Permanente Educatie agenda 2012 en meld u direct aan.
___________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen