De echte Hans Klok

fallback
Er is een tijd lang een trend geweest dat alles wat modern en enigszins in verband met internet te brengen was, te laten beginnen met een i of een e. Het beste voorbeeld is natuurlijk e-mail, de i-pod, en de recente i-phone. De trend lijkt te zijn gekeerd. Het moet nu namelijk eindigen met een i. Waarbij de i staat voor intelligence.

Ik kan het niet helpen, maar elke keer als ik iemand bi hoor gebruiken dan krijg ik vreemde associaties met geheime operaties. Het klinkt gewoon spannend. Op congressen en in tijdschriften is er geen ontkomen meer aan: business intelligence is het toverwoord.


Het heeft natuurlijk ook iets toverachtigs.  Aanbieders van intelligente systemen doen het voorkomen alsof verloren gegane gegevens op miraculeuze wijze worden ontsloten. Het onmogelijke wordt mogelijk gemaakt met een simpele druk op de knop. De spreadsheets voorbij. Strategie uit een doos. Bij TomTom zijn we op dit moment ook bezig met de implementatie van een intelligente oplossing (SAP + business warehouse). Om de komende magie kracht bij te zetten, heeft de implementatiepartner Hans Klok ingezet. Althans, hij lijkt op hem.

Huishouding
In werkelijkheid valt of staat een dergelijke oplossing bij de informatiehuishouding zelf. Zonder deugdelijke en logische inrichting van stamgegevens en bijpassende organisatiestructuur kun je toveren wat je wilt. De afgelopen maanden hebben we ons daarom grondig voorbereid op de implementatie van SAP. Als controller heb ik mij met name gericht op de informatiehuishouding. Wat zijn de belangrijkste waarde creërende krachten in ons bedrijf? Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld? Dat waren een paar van de vragen die wij ons in dat kader stelden. Het is een goed moment voor bezinning.


Met de CEO en de CFO besprak ik de wijze waarop zij de onderneming sturen. Hoe kijken zij naar bedrijfsonderdelen? Zijn de verantwoordelijkheden juist weerspiegeld in de huidige organisatiestructuur? Hebben wij plannen voor de toekomst die een andere structuur noodzaken? Flexibiliteit is natuurlijk belangrijk. Niets is immers veranderlijker dan een onderneming, maar je zult toch live moeten gaan met een structuur die op de korte en de middellange termijn de beslissers van relevante informatie voorziet. Sommige besluiten over de inrichting zijn in de toekomst minder eenvoudig te veranderen omdat ze diep ingrijpen op de basisprocessen in de onderneming.


Bij TomTom hebben we de beoogde organisatie en informatiestructuur daarom in brede kring besproken. Er is veel keus in software en het moet gezegd: de mogelijkheden die deze software biedt, heeft ons vak veel gebracht. Maar meer informatie is niet per defi- nitie een verrijking. Het gaat om relevante en tijdige informatie. Tijdigheid is iets dat dichterbij is gekomen door de technologische innovaties. Relevantie is echter iets dat met name van de mens moet komen. De hedendaagse software kan gegevens snel ontsluiten maar kan van water geen wijn maken. Dat kan alleen de echte Hans Klok, denk ik.


Marco Houweling, Group Controller TomTom en Controller of the Year 2006


 

Gerelateerde artikelen