De doorbetaaldloonregeling in 2009: wat verandert er?

De directeur-grootaandeelhouder (dga) wordt volgend jaar niet uit de loonheffing gehaald. In plaats daarvan komt er een alternatief pakket maatregelen om de lasten te verlichten. Hierover bericht accountantsorganisatie Grant Thornton.

Ook verandert de doorbetaaldloonregeling (DB-regeling) in 2009. Deze regeling is onder andere van toepassing wanneer een dga arbeid verricht voor zowel zijn holding als voor zijn werk-BV. Met ingang van 1 januari 2009 geldt voor de loonheffing een andere DB-regeling dan voor de premies werknemersverzekeringen. De regeling kan onder meer gevolgen hebben voor uw opgebouwde pensioenrechten.
 
De doorbetaaldloonregeling geldt voor werknemers die in het kader van één dienstbetrekking voor diverse werkgevers werken, waarbij de hoofdwerkgever loonbelasting inhoudt op het totale loon. Dit wordt onder andere toegepast bij dga’s die zowel voor hun holding als voor hun werk-BV arbeid verrichten.

Al sinds 1 januari 2007 is de DB-regeling niet van toepassing wanneer de dga voor zijn werkzaamheden bij de werk-BV verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, maar niet voor zijn arbeid bij de holding. Dit betekent dat in de werk-BV de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, terwijl de holding de loonheffing inhoudt en afdraagt.
 

Loonheffing per 1 januari 2009
Per 1 januari 2009 geldt voor de loonheffing een andere DB-regeling dan voor de premies werknemersverzekeringen. (art. 32d Wet LB 1964). In een zuivere holdingstructuur kunt u de DB-regeling onverkort blijven toepassen. Onverkorte toepassing bij een holdingstructuur met meer aandeelhouders kan, mits u als dga een aandelenbelang heeft van vijf procent of meer.

Daarnaast moet u  via uw holding deelnemen in een werk-BV, ongeveer zoals een vennoot participeert in een vennootschap onder firma (vof). De DB-regeling voor de loonheffing maakt dus geen onderscheid naar een wel/niet verplichte verzekering voor de werknemersverzekeringen.
 
Om de DB-regeling voor de loonheffing te mogen toepassen, hebben dga’s niet langer een beschikking van de fiscus nodig. Als u via een holding in de werk-BV deelneemt, kunt u daarom zonder formaliteiten alleen bij de holding op de loonlijst staan. Bent u echter bij de werk-BV verzekerd, dan staat u ook daar op de loonlijst, maar dan alleen voor de premies werknemersverzekeringen.
 

Werknemersverzekeringen per 1 januari 2009
Voor de werknemersverzekeringen geldt een eigen DB-regeling. In dat kader is het wél doorslaggevend of u als dga al dan niet verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. De DB-regeling is niet van toepassing als u niet verplicht verzekerd bent. Bent u verplicht verzekerd bij zowel holding als werk-BV, dan geldt de DB-regeling ook voor de werknemersverzekeringen. De DB-regeling is niet toepasbaar wanneer u alleen bij de werk-BV verplicht verzekerd bent.
 

Denk aan uw pensioenrechten
Dat u op de juiste loonlijst staat, is niet alleen belangrijk voor de loonheffing en – eventueel – de premies werknemerverzekeringen, maar ook voor de opbouw van uw pensioenrechten. Als bij controle achteraf blijkt dat u bij de verkeerde BV in loondienst staat geregistreerd, kan de fiscus uw pensioenvoorziening direct belasten.

Gerelateerde artikelen