De controllessen van corona

De coronacrisis verandert control. Welke lessen hebben we geleerd om het vanaf nu beter te doen?

Een serie blogs over control.

Als aanstaande maand een groot aantal extra versoepelingen worden ingevoerd wordt het tijd om enkele lessen uit de afgelopen Corona tijd te leren. Hoe gaat onze maatschappij in het algemeen, en onze bedrijfsvoering in het bijzonder, eruit zien als het stof van het virus en de golven van verandering die dat met zich meebracht neerdaalt over ons bedrijfskundig denken.

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als associate professor aan de Business School Nederland en als directeur van Wisdom in Finance

Controllers moeten het management adviseren hoe de waardecreatie binnen de organisatie kan worden geoptimaliseerd en sommige inzichten zijn sterk veranderd. Wat hebben we geleerd?

Les 1: JIC logistiek, Just in Case

Ten eerste zien we dat bedrijven stappen zetten in de logistiek. Daar waar vroeger, drie maanden geleden, lean en just in time het adagium waren zien we nu nieuwe ideeën over weerbaarheid en de kwaliteit om klappen op te vangen. Schokken in de aanvoer van noodzakelijke onderdelen hebben de behoefte aan veiligheidsvoorraden, alternatieve leveranciers, meer lokale en regionale business partners doen groeien. Buffers in de supply chain gaan leiden tot hogere kosten van voorraad en productie, maar het risico van stilstand en nee-verkopen wordt erdoor beperkt. Controllers zullen de schade van de afgelopen maanden moeten doorrekenen en werken aan nieuwe algoritmes die risico’s beter incalculeren. Just in Case wordt het nieuwe logistieke thema!

Les 2: nieuwe mediacompetenties

Voortschrijdend inzicht is er ook ten aanzien van het reizen door mensen. Woon-werk verkeer, business meetings, beurzen, congressen, massabijeenkomsten. We blijken best veel online te kunnen. Het werken thuis, vergaderingen via Teams, lessen via Zoom, mondelinge examens via de camera. De tijdsbesparing van het reizen weegt ruimschoots op tegen het missen van het 'echte' contact. Daarom zal de nieuwe tijd gepaard gaan met gemixte varianten van online en fysiek. Voor een bespreking van een paar uur hoef je echt niet meer stad en land af te reizen. Natuurlijk is er de behoefte aan ontmoeting maar plan dat zodanig dat er quality time ontstaat en al het overige efficiënt op afstand. De controller zal in zijn rol als adviseur dus meer moeten schakelen bij het gebruik van de diverse media. Nieuwe communicatieve vraagt nieuwe vaardigheden, maar een goede leercurve is ook een verrijking van je competenties.

Les 3: duurzaam, maar nu echt

De laatste les is de nieuwe kijk op verduurzaming. Waar maatschappelijk verantwoord ondernemen tot voor de crisis nog vaak een rituele dans met papieren tijgers bleef is er nu wel voldoende bewijs dat duurzaamheid noodzakelijk is voor echte continuïteit. Hoe wij met de natuur omgaan is niet gezond. Het intensieve uitwonen van de aarde laat voortdurend de keerzijde zien. Waarom vliegen voor een paar tientjes, kilo’s knallen voor een paar euro en spullen in het schap waarvan ieder mens kan zien dat die niet voor niets zo goedkoop zijn. Woonomstandigheden van arbeidsmigranten laten zien dat efficiency een prijs heeft. Klimaatveranderingen die leiden tot schaarste van voedsel op de ene plaats en overstromingen op andere plekken. Waar controllers nu nog vooral in dienst staan van productiviteit, efficiency en winstgevendheid zullen de kosten van menselijkheid en behoud van de aarde een grotere rol moeten gaan spelen in onze calculaties. Want duurzaamheid loont op de lange termijn.

Lessen uit corona: ook Control 3.0.

Alle blogs van prof. Hinrich Slobbe voor u op een rij gezet.

(foto: Gillian Callison, Pixabay)

Gerelateerde artikelen