De belangrijkste voorstellen van de Commissie Van Dijkhuizen

De commissie Van Dijkhuizen heeft begin 2012 de opdracht gekregen om scenario's te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Lees meer over de belangrijkste voorstellen van de commissie.

Lager forfaitair rendement over vermogen in box 3
De commissie adviseert het forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar hetgeen voor 2014 een niveau van 2,4 % zou betekenen.

Minder aftrekposten
Over het inkomen tot € 62.500 wordt in het advies 37% betaald. Dit wordt onder andere gefinancierd door een flink aantal aftrekposten af te schaffen of te wijzigen.

Zorgtoeslag naar verzekeraar
De commissie adviseert een drietal toeslagen, namelijk de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, samen te voegen en te stroomlijnen. In aanvulling daarop stelt de commissie voor, in het kader van fraudebestrijding en uit efficiencyoogpunt, in ieder geval de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren, maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars.

Evenwichtiger behandeling directeur-grootaandeelhouder
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) zit in 2 werelden, hij is werknemer en heeft aandelenvermogen. De commissie adviseert het gebruikelijk loon dat de DGA zelf vast mag stellen meer in lijn te brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Verder adviseert de commissie een forfaitair rendement in box 2 van 2,4% in te voeren over het vermogen, net als in box 3. Het tarief van box 2, na afdracht vennootschapsbelasting, zou kunnen worden verlaagd van 25 naar 22%.

Beperken hypotheekrenteaftrek
De commissie bracht vanwege de tussentijdse verkiezingen in oktober 2012 al een deel van haar advies uit, waaronder het beperken van de hypotheekrenteafrek ook bestaande gevallen.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen