De AVA: het platform voor een echte dialoog met de aandeelhouder?

fallback
Op slechts een enkele aandeelhoudersvergadering staat de bespreking van de (langetermijn-) strategie apart op de agenda. Merkwaardig. De eerste aandeelhoudersvergaderingen zijn alweer achter de rug en een groot aantal moet nog komen. De aandeelhoudersvergadering, kortweg de AVA, is het centrale orgaan voor besluitvorming van de aandeelhouders en wordt door de code-Tabaksblat aangemerkt als hét discussieplatform met de aandeelhouder.

Interessant is dan om te bekijken bij hoeveel AVA’s de bespreking van de (langetermijn-) strategie ook daadwerkelijk apart op de agenda staat, zonder dat dit is aangedragen door een al dan niet activistische aandeelhouder. Ik kan u zeggen, niet vaak. De mondige aandeelhouder is niet meer weg te denken uit het Nederlandse ondernemingenlandschap. 


De roep om een goede dialoog met de aandeelhouders is daar. Kern van de dialoog is ‘het creëren van aandeelhouderswaarde’. Aandeelhouders willen weten of er een gevalideerde langetermijnstrategie is. Men wil weten of deze strategie uitvoerbaar is, oftewel of er sprake is van een laag executierisico. Maar de allerbelangrijkste vraag luidt: is het management in staat die strategie naar behoren in te vullen? Om bij aandeelhouders vertrouwen in de strategie en de executiekracht van het management te verwerven zal een onderneming moeten communiceren.


Dat betekent niet alleen openheid geven over de strategie en de uitvoering daarvan, maar ook over de mogelijke paden die zijn overwogen en uiteindelijk zijn bewandeld. Het management zou moeten aangeven vanuit welke hoeken de toekomst van de onderneming is bekeken en beargumenteren waarom de gekozen oplossing het beste past bij het principe van waardecreatie. Dat is tenslotte waar het allemaal om draait.


ZONDER TERUGHOUDENDHEID
Communicatie is de key voor een dialoog met de aandeelhouders. Een dialoog over de te voeren strategie. Een dialoog die idealiter plaats zou moeten vinden op de AVA. Vraag is dan alleen nog of  de aandeelhoudersvergadering zich voor zo’n dialoog leent. Vaak wordt de dialoog buiten de aandeelhoudersvergadering om gevoerd met grote aandeelhouders, in de vorm van one-on-ones.


 In deze gesprekken geeft het management een toelichting op de resultaten, maar belangrijker, een toelichting op de strategische richting van de organisatie. Vanwege het besloten karakter van de one-on-ones mag er echter geen koersgevoelige informatie worden verstrekt en dat belemmert natuurlijk een ‘echte’ uitwisseling van gedachten. Het meer open karakter van een platform als de AVA waarborgt die echter wel. Dit geeft het management van de onderneming en de aandeelhouders de mogelijkheid om daadwerkelijk, zonder terughoudendheid, een dialoog te voeren.


Voorwaarde is wel dat de AVA dan ook werkelijk openbaar is, dus ook voor de pers. Natuurlijk zitten hier organisatorische problemen aan vast, maar gebleken is dat, wanneer door een aandeelhouder om bespreking van de strategie wordt gevraagd, deze logistieke problemen, zoals bijvoorbeeld locatie en aanwezigheid, zijn op te lossen. De AVA’s zijn al meer open voor de media en zijn steeds vaker ook via een webcast te volgen. Zou dus niet op elke AVA de langetermijnstrategie van de onderneming weer op de agenda moeten staan? Natuurlijk. Ook ongevraagd!


JOSÉ TIJSSEN is managing director van Citigate First Financial


 

Gerelateerde artikelen