De arbeidsmarkt bloeit, de vaste baan kwijnt weg

Statistieken verhullen oplopende verborgen werkloosheid.

Nederlanders zijn sinds het begin van de coronacrisis minder uren gaan werken. Ze willen echter juist langere werkweken maken. De onderzoekers van het CBS zien vooral het aantal banen van minder dan 12 uur in de week toenemen. In het eerste kwartaal was het aantal werkenden dat zoveel uren maakte met 83.000 toegenomen, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

De groep voltijders kromp juist. Sinds het tweede kwartaal laten de cijfers een beweging zien richting kortere werkweken.

Veel mensen die geen volledige werkweken draaien, willen juist meer uren maken. In het vorige kwartaal was het aantal deeltijders dat meer wilde werken met 71.000 toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Dat betrof met name mensen die minder dan 12 uur in de week bezig waren met hun werk.

Alles bij elkaar hadden 4,1 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar vorige maand om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand gestegen.

Dit speelt zich af tegen de achtergrond van dalende werkloosheid zoals die naar voren komt uit de cijfers van CBS. Nog maar 3,3 procent van de beroepsbevolking staat te boek als werkloos, een tiende procent minder dan een maand ervoor.

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook speelt mee dat meer mensen niet zoeken naar werk omdat ze daar weinig resultaat van verwachten. Deze groep mensen wordt in de statistieken niet tot de werklozen gerekend.

Dat kleurt de cijfers, want het aantal mensen dat daadwerkelijk werkt, neemt de laatste tijd ook af. Het aantal werkenden nam de laatste drie maanden af met zo’n 4000 per maand.

Alles bij elkaar hadden 4,1 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar vorige maand om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen