De 5 kapitaalmarkttrends van 2015

De manier van zaken doen op de wereldwijde kapitaalmarkt verandert in een rap tempo. De wereldwijde economische crisis, de aangescherpte wet- en regelgeving en de nieuwe technologieën versnellen deze transformatie. Organisaties op de kapitaalmarkt moeten snel nieuwe technologieën omarmen om de ontwikkelingen bij te houden. Het implementeren van de nieuwe technologieën leidt tot meer eisen aan de handelssystemen en met name flexibiliteit, schaalbaarheid en responsiviteit. In 2014 hebben drie ontwikkelingen veel invloed gehad: Big Data en Analytics, Governance, Risk en Compliance (GRC) en IT als strategisch instrument.

Big Data en Analytics waren de top trend in 2014. Na de crisis in 2008 groeide de focus op compliance met als gevolg een groeiend belang voor het verzamelen en onderhouden van complexe data. Financiële instellingen zagen een aanzienlijke groei van data zonder dat hun systemen hierop voorbereid waren. Vooral op het gebied van schaalbaarheid komen de oude systemen te kort. Een oplossing bieden snellere en flexibele systemen die mee kunnen groeien met de nieuwe eisen. Bedrijven zetten steeds meer in op data analytics als onderdeel van hun besluitvorming en voor het stellen van strategische doelen. Hierdoor groeit het belang van de systemen.
Organisatiebrede Governance, Risk en Compliance (GRC) vormde een belangrijke kostenpost voor de financiële instellingen in het jaar 2014. BASEL III stelt strenge eisen om solvabiliteit te waarborgen. Regelgevingen, zoals Dodd-Frank, EMIR, FATCA en AIFMD, gericht op het waarborgen van de transparantie, het vertrouwen van beleggers en systematische risico controle, bleek een ander belangrijk uitgavengebied. De kosten van niet-naleving zijn hoog en de rapportage van de data is complex. Automatisering van deze processen voorkomt dat de kosten blijven groeien. Om die reden investeren organisaties in technologieën om modellen voorde hele breedte van de organisatie voor de rapportage te ontwikkelen.
Een derde belangrijke verschuiving in de financiële dienstverlening was een veranderde kijk op IT. De trend gaat naar een lange termijn visie. Bedrijven realiseren zich het belang van IT als een strategisch instrument voor een duurzame basis voor een succesvolle toekomst. Tactische verbeteringen met een korte levensduur kunnen de problemen die door complexe data, lage snelheid en gebrek aan schaalbaarheid worden veroorzaakt niet oplossen. 
Voor 2015 zijn er vijf grote trends te identificeren. Meer dan nu moeten bedrijven de nieuwe technologische ontwikkelingen omarmen en implementeren. De trends zijn: 
 
1. Naleving van Regelgeving wordt strategisch
FATCA in de VS en GATCA zullen de belangrijkste aandachtspunten zijn. Bedrijven gaan op zoek naar efficiënte rapportages en de nieuwste toetsingskaders om naleving te waarborgen en rapportagebehoeften te voldoen. EMIR zal grote investeringen in het Verenigd Koninkrijk en Europa trekken. Legal Entity Identifier (LEI) zal dienen als een unieke identificatie. Dit is een 20-cijferige, alfanumerieke code die wordt aangesloten op de belangrijkste referentie-informatie om een duidelijke en unieke identificatie van bedrijven te geven die deelnemen aan de globale financiële markten. Verwacht wordt dat het een belangrijk instrument voor naleving en gegevensbeheer gaat worden en een wereldwijd initiatief wordt. Financiële entiteiten moeten aanzienlijke investeringen doen om hun lokale identifiers in kaart te brengen aan de wereldwijde LEI.
Kostenverwachting voor compliance in 2015
Bron (*CEB Q22014 Business Barometer Survey)
Bedrijven moeten een substantieel bedrag investeren om aan hun rapportageverplichtingen te voldoen. Kosten voor het naleven van regelgeving ontstaan door het rapporteren van meerdere verschillende systemen, het extraheren van gegevens en het aanpassen van bedrijfsprocessen voor deze verordeningen.
Bron (*CEB 2014 FSI survey)
2. Geïntegreerde analytics platformen 
Bedrijven gaan hun activiteiten steeds meer afstemmen op de uitkomsten van analytics. Data governance, investment analytics en operationele analyses trekken grote investeringen. Applicaties die gebruik maken van analytics worden aangedreven door dezelfde data en risico-modellen. Bedrijven zullen in toenemende mate proberen om de applicaties in één platform te integreren. De betere samenwerking tussen de front en middle office stakeholders resulteert in operationele efficiëntie, consistentie van gegevens en verbeterde beleggingsresultaten. Tevens zorgt dit voor een holistische kijk op risico’s in de hele onderneming. Daarnaast helpt dit bij het identificeren en verminderen van bronnen van buitensporige risico’s.
3. Digitalisering van pensioenfondsen 
Pensioenfondsen krijgen met nieuwe wet- en regelgeving te maken. Daarnaast neemt de digitale verstoring toe door nieuwe communicatiekanalen en de real-time toegang tot data voor klanten. Bedrijven zullen meer inzetten op apps en social media om de vraag van ‘generatie x’ en ‘generatie y’ te kunnen bedienen. Aangezien digitale verstoringen de industrie blijven beïnvloeden, zullen bedrijven investeren in nieuwe technologieën om klanten aan zich te binden en de dienstverlening te verbeteren. 
4. Vernieuwing van handelstechnologieën en –infrastructuur
Oude systemen zijn nog steeds in staat om het werk te doen maar dit betekent wel meer werk en een verminderd vermogen om op veranderingen te reageren. Door nieuwe wet- en regelgeving moeten bedrijven grotere hoeveelheden data verwerken. Dit betekent een grote uitdaging voor bedrijven in het aankomende jaar. Bedrijven moeten connectiviteit aan nieuwe clearing en handelsplatforms bieden. Verder moeten bedrijven data uit meerdere bronnen verzamelen. Dit leidt tot een verschuiving in de traditionele conservatieve benadering die door financiële instellingen gebruikt wordt om technologiebehoeften te benaderen.   
Negatieve consequenties van niet-geautomatiseerd werk door oude systemen
(Source: CEB CIO Leadership Council, 2014 CEB TowerGroup Global FSI Survey)
5. Cloud als een alternatieve Delivery Channel
De recente vooruitgang in de cloud-technologie van de private cloud sector leidt naar verwachting tot aanzienlijke investeringen. De infrastructuur wordt onderdeel van het outsourcen van technologie waardoor er meer geld vrij komt voor applicaties. Dit leidt tot groeiende investeringen aankomend jaar. Private clouds maken het mogelijk om applicaties in de cloud op te zetten. Tegelijk vermindert dit problemen met  betrekking tot databeveiliging en datacontrole. 
Daarnaast verhogen private clouds de flexibiliteit en snelheid van de implementatie. De CEB TowerGroup verwacht voor 2015 dat de meerderheid van de applicatieportfolios via clouds georganiseerd of via SaaS geleverd worden. Met cloud computing technologie worden grote resourcepools via private of openbare netwerken verbonden. Dit maakt dynamische en schaalbare infrastructuren mogelijk voor applicaties, data en bestandsopslag. Daarnaast kunnen de kosten voor computing, applicatie hosting, bestandsopslag en aflevering aanzienlijk worden verminderd. 
De vijf grote trends in 2015 laten zien dat bedrijven meer moeten inzetten op de implementatie van nieuwe technologieën. Ook al zijn oude systemen nog niet aan hun einde toe, is het belangrijke om op lange termijn te plannen. Alleen dit voorkomt dat de kosten blijven stijgen en de organisaties beperken in de manier waarop zij zaken doen. Met oog op de groeide hoeveelheid data en nieuwe wettelijke vereisten, neemt dit belang alleen maar toe. 
Subhasis Bandyopadhyay is General Manager bij Mindtree. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling Capital RvE en is het Domein Enablement, Sales Support en Solutioning. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de GRC (Governance Risk en Compliance) practice binnen de Capital Market COE en is o.a. betrokken bij het aanbieden van diensten zoals strategic en process consulting

Gerelateerde artikelen