De 10 grootste risico’s van 2023

Security bij de overheid: 'Hele team kreeg wachtwoord Welkom 01'
Cyberrisico's fier bovenaan de lijst.  

Wereldwijd maken ondernemers zich het meest zorgen over het gevaar van cyberincidenten zoals IT-verstoring, ransomware-aanvallen of datalekken. Dat blijkt uit de jaarlijkse Risk Barometer van Allianz. Als tweede noemen ondernemers het gevaar van nieuwe bedrijfsonderbrekingen zoals die afgelopen jaren zijn veroorzaakt door corona en de oorlog in Oekraïne.

Jaarlijks vraagt Allianz ondernemers uit 94 landen om welke risico’s zij zich het meest zorgen maken. 

Energierisico nieuwkomer in de lijst

De Risk Barometer verscheen dit jaar voor de 12e keer. Nooit eerder stond het ‘energie-risico’ in de top 10. Dit jaar staat het – vanuit het niets – op de 4e plaats. “Energieverbruik verschilt per bedrijf, maar voor veel sectoren is een tekort aan energie en de hoge prijzen een gigantisch probleem. Het kan de winstgevendheid van industrieën compleet wegvagen. Om tot oplossingen te komen moeten   bedrijven vaak ingrijpende maatregelen nemen, zoals het verplaatsen van de productie naar alternatieve locaties of soms wordt zelfs gekozen voor tijdelijke sluiting. Vooral in Europa speelt dit probleem.” Volgens het onderzoek zijn in Europa vooral voeding, landbouw, chemicaliën, farmaceutica, bouw en de maak-industrie kwetsbaar.

De complete top 10:

1: Cyberincidenten (34%),
2: Nieuwe bedrijfsonderbrekingen (ook 34%, het verschil met nummer 1 is maar een beperkt aantal stemmen),
3: Macro-economische ontwikkelingen (25%, denk aan monetair beleid)),
4: Energie-crisis (22%),
5: Veranderingen in wetgeving (19%),
6: Natuurrampen (19%),
7: Klimaatverandering (17%),
8: Personeelstekort (14%),
9: brand- en explosiegevaar (14%),
10: Politieke risico’s en geweld (13%).  
Het percentage geeft aan hoe vaak het betreffende risico werd genoemd.

Gerelateerde artikelen