DBA Oplossingen voor ZZP’ers

Nu steeds meer ZZPers merken dat het binnenhalen van nieuwe opdrachten stroever verloopt, zoeken ze naar oplossingen om binnen de DBA-wetgeving aantrekkelijk te blijven voor hun opdrachtgevers. Welke oplossingen voor de wet DBA zijn er denkbaar? En hoe pakken deze in de praktijk uit? In deze blog vind je een overzicht van de maatregelen die ZZPers treffen om hun slagkracht terug te krijgen.

Wet DBA tot nu toe
Voor 1 mei dit jaar gebruikten we de VAR: de Verklaring Arbeidsrelatie. Hiermee konden ZZP’ers aantonen dat zij zelfstandig werkten voor hun opdrachtgevers.

De VAR kende één groot probleem: het viel binnen de capaciteit van de fiscus lastig te controleren. Daardoor blijven veel gevallen van schijnzelfstandigheid onopgemerkt. Sinds 1 mei is hiervoor de wet DBA in de plaats gekomen. Onder deze nieuwe regeling moeten ZZP’ers en opdrachtgevers samen de arbeidsrelatie vastleggen middels een modelovereenkomst.

De wet DBA is op papier een prachtige oplossing. Doordat nu ook de opdrachtgever verantwoordelijk is, kan de Belastingdienst aanzienlijk efficiënter – op bedrijfsniveau – controleren op schijnzelfstandigheid. In de praktijk legt de wet DBA het freelance verkeer in sommige sectoren geheel plat. Met name sectoren als Finance & Control, waarbinnen opdrachten langdurig en bedrijfsintern plaatsvinden, bieden modelovereenkomsten geen soelaas. De contracten zijn namelijk dermate vaag opgesteld, dat ZZP’ers en opdrachtgevers een lastig te voorspellen risico lopen op boetes en naheffingen door schijnzelfstandigheid.

Dat drijft veel ZZP’ers ertoe een oplossing te zoeken voor het gat dat DBA slaat in hun marktwaarde.

1. BV
Er heerst onduidelijkheid of de DBA-wetgeving enkel geldt voor ZZP’ers. Wanneer dit het geval zou zijn, zou een transformatie in rechtspersoon van ZZP’er naar BV uitkomst kunnen bieden voor DBA-risico’s. Dit is echter niet het geval. Ook wanneer je als DGA vanuit jouw BV voor een opdrachtgever werkt, is de DBA op jou van toepassing.

Zowel ZZP’ers als BV-eigenaren kan de Belastingdienst controleren op schijnzelfstandigheid. Los hiervan zal de sprong naar een BV nadelig uitpakken voor de meeste ZZP’ers. Ze verliezen veel fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Pas wanneer hun omzet hoger is dan een ton biedt een BV belastingvoordeel.

Conclusie: het omzetten van een eenmanszaak naar BV neemt het risico op schijnzelfstandigheid niet weg.

2. Vervangbaarheid
Er is sprake van een arbeidsrelatie wanneer een dienstverband de volgende kenmerken vertoont:
– persoonlijke arbeid (dus niet vervangbaar zijn)
– gezag (een werkgever mag instructies geven)
– loon voor werkzaamheden

Voor een compleet zelfstandig dienstverband is het omgekeerde het geval: een ZZP’er is vervangbaar, krijgt geen instructies omtrent werkwijze (enkel eindresultaat) en bepaalt zelf het tarief.

Een ZZP’er mag geen arbeidsrelatie hebben met de opdrachtgever. Dat betekent dat wanneer één van de kenmerken van een arbeidsrelatie afwezig is, opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samenwerken zonder risico op schijnzelfstandigheid.

Een aantal detacheringsbureaus probeert het DBA-risico te beteugelen door modelovereenkomsten te ontwikkelen waarin de opdrachtnemer geheel vervangbaar is. Zodoende is er geen sprake van een arbeidsrelatie en dus geen risico op schijnzelfstandigheid. In de praktijk is het echter lastig om als interim professional werkelijk ‘vervangbaar’ te zijn, met name in de langdurige en intensieve opdrachten die gebruikelijk zijn in de Finance & Control sector. Stel jezelf eens de vraag: hoe vervangbaar is een interim professional werkelijk wanneer deze volop in een optimalisatieproces binnen het bedrijf verkeert?

Conclusie: de ‘vervangbaarheid’ dichttimmeren, kan voor diverse sectoren zeker uitkomst bieden aan de DBA-risico’s. In Finance & Control lijkt het echter een schijnoplossing.

DBA Oplossing: werkondernemerschap
Het werkondernemerschap is een manier van werken waarbij een ZZP’er bij een detacheringsbureau in dienst treedt, maar de meeste facetten van zelfstandigheid behoudt. Hiermee is het niet zozeer een oplossing om met de wet DBA het hoofd te bieden, maar een nieuwe manier van werken om geheel buiten de pijlen van de DBA-wetgeving te staan.

Werkondernemerschap is interessant voor ZZP’ers die het aantrekkelijk vinden om vrij en ondernemend te blijven in combinatie met de voordelen en zekerheden van iemand in loondienst. Detacheringsbureaus bieden werkondernemers diverse voordelen, zoals:
– basissalaris;
– loondoorbetaling bij ziekte;
– pensioenregeling;
– werknemersverzekeringen;
– aantrekkelijke leasemogelijkheden.

Daarnaast wordt ondernemerschap gestimuleerd, onder meer door bonussen voor binnengehaalde opdrachten, excellent werk en vrijheid om de eigen tijden en tarieven te bepalen.

Conclusie: het werkondernemerschap maakt zowel opdrachtgever als opdrachtnemer onkwetsbaar voor DBA-risico’s. Hoewel de ZZP’ers als werkondernemer officieel in loondienst treden, behouden ze afhankelijk van hun detacheringsbureau veel zelfstandigheid en genieten werknemersvoordelen.

Agium introduceerde onlangs hun variant van het werkondernemerschap. Voor meer informatie over onze specifieke werkwijze en voordelen, klik hier.

Wet DBA? Hoe zat het ook alweer?
Op dinsdag 11 oktober aanstaande -van 14.00 tot 16.00 uur- ben je van harte welkom bij Agium om de DBA Oplossingen op een rij te zetten. Na de informatiemiddag is helder welke voordelen en zekerheden jij als opdrachtgever krijgt met de werkondernemer-constructie van Agium. Meld je aan bij Trudy Sonneveld, t.sonneveld@agium.nl

Gerelateerde artikelen