Data storytelling: gebruikers willen ‘snackable’ content

data storytelling webinar
Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd door bedrijven in data analyse, maar halen we er genoeg uit?

Bijna ieder bedrijf heeft de ambitie meer data driven te worden. Ze hebben daarom tools geïmplementeerd en hun mensen nieuwe skills aangeleerd, maar wordt de potentie al voldoende gemanifesteerd? Tijdens de eerste van een serie van drie webinars, neemt Yann Toutant, Country Manager Benelux van Toucan Toco, de deelnemers mee in de mogelijkheden van data storytelling.

“Data driven is een buzzword,” begint Toutant. “Maar wanneer we kijken naar hoe besluiten worden genomen in organisaties, constateren we dat die vaak nog onvoldoende onderbouwd zijn met data. Het creëren van een data-gedreven cultuur is dan ook erg moeilijk voor bedrijven.”

Het idee van data storytelling is om het leven van business owners makkelijker te maken. Door context voor ze te schetsen en niet, zoals nu vaak gebeurt, ze te verdrinken in informatie. Een van de ‘bottlenecks’ is dat bedrijven gemiddeld twee tot vijf tools in gebruik hebben voor data analyse. “Die tools zijn gebouwd voor data exploratie,” zegt Toutant. “Niet voor datacommunicatie. Datacommunicatie is the last mile in de data-uitdaging.”

Over het verschil tussen die twee zegt de expert in data storytelling: “Bij exploreren ga je aan het werk met een dataset om trends te ontdekken in bijvoorbeeld klantgedrag of in je supply chain. Bij communicatie gaat het erom business eigenaren een specifiek inzicht te geven om een beslissing te nemen. Simplicity is hier de sleutel. Bij data storytelling gaat het om het overbrengen van slechts één KPI per keer.”

Het vakgebied van data analytics is door verschillende fasen gegaan. In de eerste fase ging het om verzamelen, opslaan en managen van data. In fase 2 gingen organisaties de data exploreren en visualiseren met verschillende tools. In de huidige fase is de uitdaging hoe we data kunnen gebruiken om inzichten effectief te communiceren en dat op grotere schaal te gaan doen, zodat meer mensen ervan gaan profiteren en daarmee het bedrijf als geheel.

“Hoe kunnen we meer mensen gebruik laten maken van de mogelijkheden van data storytelling?” vraagt Toutant. “Mensen zijn gewend aan apps die intuïtief werken, zoals Uber en Spotify. Ze hoeven niet getraind te worden in die tools. In veel bedrijven zien we echter nog gigantische rapporten en enorme Excel-bestanden. Daarmee gaan we we hen niet tot inzichten brengen. De regel die we bij Toucan Toco hanteren is: één scherm, één KPI. Gebruikers willen snackable content.”

Toutant geeft een voorbeeld uit de voedselbranche. De cateraar Sodexo wil voedselverspilling terugdringen in bedrijfskantines. Om dat voor elkaar te krijgen implementeerden ze met behulp van Toucan Toco een beslissing-platform. Hiermee konden de kantinebeheerders inzicht krijgen in hoeveel mensen de de komende vier weken de locatie zouden bezoeken. Dit voorspellende algoritme gaf ze het eenvoudige inzicht dat ze nodig hadden om voedselverspilling tegen te gaan.

Zoals het voorbeeld aangeeft is niet nodig om de hele organisatie op te leiden tot datawetenschapper, maar om de juiste mensen van de juiste inzichten te voorzien. “Data storytelling visualiseert data en plaatst deze in de juiste context,” aldus Toutant. “Door de belangrijkste informatie te visualiseren, kan iedereen in het bedrijf in één oogopslag zien wat de prestaties zijn en op basis van data bijsturen. Daarmee zijn inzichten uit data niet alleen voorbehouden aan het management, maar kan iedereen hiervan profiteren in de dagelijkse besluitvorming.”

Toutant is voorstander van een combinatie van data en intuïtie bij besluitvorming. “Je hebt beide nodig en niet slechts één van de twee.” De rol van de data storyteller is om met hun modellen de gebruiker uit te dagen in de beslissing die hij of zij moet nemen. “Het juiste model geeft precies het juiste inzicht aan de juiste persoon.”

De kwaliteiten van een data storyteller is een goed begrip van de business hebben en de daarmee bepaard gaande informatiebehoefte. “De data storyteller weet die behoefte te vertalen naar een visueel helder en actionable inzicht.”

Gerelateerde artikelen