Data Analytics en Financial Compliance: Technologie verandert zowel controle als te controleren systemen

Hoe moderne technologie helpt in control te blijven - over boekhouding, verslaggeving én accountantscontrole.

Dat verduidelijkt en illustreert het meest recente research paper van de Financial Executives Research Foundation, dat de bevindingen van een groot aantal interviews samenvat met internal auditors, public accountants, software-leveranciers en (vertegenwoordigers van) AICPA, het American Institute of Certified Public Accountants.
De publicatie met de titel  Data Analytics and Financial Compliance: How Technology is Changing Audit and Business Systems. beschrijft  hoe accountantsorganisaties de traditionele steekproefsgewijze controle steeds meer vervangen door (al dan niet continue) geautomatiseerde reviews van alle relevante gegevens en/of transacties. En ook de organisaties zelf gaan steeds meer over tot ‘continuous accounting’ – met de bijbehorende geautomatiseerde monitoring; een ontwikkeling die niet alleen leidt tot betere controls, maar ook zorgt voor effectievere processen.  Beide zorgen voor meer  gefundeerde ‘assurance’ die de kosten van de nieuwe technologie meer dan waard blijkt.
 
Het document benadert het onderwerp vanuit vier aspecten – het geeft inzicht in de beschikbare software-oplossingen, vertelt hoe analytics nu al toegepast wordt, door zowel externe als interne auditors, en schetst hoe de technologie de accountantscontrole in de nabije toekomst gaat veranderen. 
Het geeft ook concrete voorbeelden, hoe de toepassing van data analytics en continue monitoring organisaties in staat stelde control-omgevingen te creëren en overeind te houden, die zowel effectief als efficiënt blijken te zijn.
 
Zie ook Deloitte’s RegTech Is The New FinTech,,,

Gerelateerde artikelen