Daling werkloosheid zet door

De daling van de werkloosheid heeft in januari doorgezet. In de eerste maand van het jaar waren er 380.000 werklozen, oftewel 4,2 procent van de beroepsbev

Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,4 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In januari hadden bijna 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 380.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 8000 per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is gelijk gebleven, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde een lichte toename van het aantal ww-uitkeringen naar 335.000 in januari.

Gerelateerde artikelen