Daling vraag naar accountants

Uit cijfers van de Monster Employment Index, de maandelijkse barometer van de online arbeidsmarkt blijkt dat de vraag naar personeel in mei licht gedaald is. Opmerkelijk is dat de accountancy tot de branches behoort waarin de daling sterk waarneembaar is.

De afname was het sterkst in de categorieën HR, Marketing, PR en Media. Ook waren er duidelijke dalingen te zien bij accounting. Niet overal daalde de Index. Vooral de administratieve sector onderscheidde zich positief met een flinke stijging.

Gerelateerde artikelen