Daling aantal bedrijfsopheffingen

Over de eerste zes maanden van 2013 zijn er 6% minder bedrijven beëindigd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Een op de vijf bedrijven dat wordt beëindigd is niet ouder dan een jaar. Ondanks een daling over het eerste halfjaar, ligt het aantal opheffingen in 2013 nog altijd op een hoog niveau.

In totaal werden in de eerste helft van 2013 bijna 80.000 bedrijven uitgeschreven uit het Handelsregister. Dit is 6% lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De daling heeft in vrijwel alle bedrijfssectoren plaatsgevonden. De afname was het grootst in de landbouw (-16%) en de zorg (-12%). Het onderwijs zag als enige sector het aantal opheffingen stijgen (+3%).

In alle provincies is sprake van een daling
In alle provincies is het aantal opheffingen over de eerste zes maanden van het jaar afgenomen. In Zeeland is de daling met 11% het grootst, en in Flevoland het kleinst (2%). De provincies met de meeste opheffingen zijn Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Bron: ING Economisch Bureau

__________________________________________________________________________________
Bent u binnenkort betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart?
Dan is de tweedaagse cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. Dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts. Deelname levert accountants en controllers 15 PE Punten op.
Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen