Dalende verkoop E-auto’s heeft impact op ESG-score

Gevolgen trage groei elektrisch rijden op ESG score bedrijven

De afgelopen maanden hebben we een duidelijke daling gezien in de verkopen van elektrische auto’s in Nederland. Deze ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor de ESG-score (Environmental, Social and Governance), de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) van Nederlandse bedrijven.

Volgens de meest recente cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn de verkopen van volledig elektrische personenauto’s in het eerste kwartaal van 2024 met 12% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze daling komt na jaren van sterke groei in de verkoop van elektrische voertuigen. Experts wijzen op een combinatie van factoren die deze terugval veroorzaken, waaronder:

  1. Verminderde overheidssubsidies en fiscale voordelen voor de aanschaf van elektrische auto’s
  2. Aanhoudende chiptekorten en andere toeleveringsproblemen in de auto-industrie
  3. Stijgende prijzen van elektrische auto’s door inflatie en hogere grondstofkosten
  4. Toenemende concurrentie van hybride en zuinige benzine- en dieselauto’s

De verminderde verkoop van elektrische auto’s heeft directe gevolgen voor de ESG-score van bedrijven in de automotive sector en aanverwante industrieën. De ‘E’ (Milieu) component van de ESG-score wordt namelijk sterk beïnvloed door de CO2-uitstoot en duurzaamheid van het wagenpark.

Bedrijven die onvoldoende investeren in de transitie naar elektrisch vervoer, lopen het risico om hun ESG-score te zien dalen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de toegang tot kapitaal, de reputatie en het vermogen om talent aan te trekken. Beleggers en andere stakeholders hechten steeds meer waarde aan sterke ESG-prestaties. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Implicaties voor CSRD en CSDDD

De Europese CSRD en CSDDD-wetgeving stellen ook steeds meer eisen aan de rapportage en due diligence rondom duurzaamheid. Bedrijven moeten gedetailleerd verantwoording afleggen over hun milieu-impact, sociale beleid en governancestructuren. De teruglopende verkopen van elektrische auto’s kunnen bedrijven voor uitdagingen stellen bij het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. Experts wijzen er op dat bedrijven die hierin onvoldoende slagen, het risico lopen op boetes, reputatieschade en zelfs juridische aansprakelijkheid.

Gevolgen voor finance

In een teruglopende markt voor elektrische auto’s kunnen finance-afdelingen pro-actief stappen ondernemen.

1. Analyseer de impact: Voer een grondige analyse uit van de gevolgen van de teruglopende elektrische autoverkopen voor de ESG-score, CSRD-rapportage en CSDDD-verplichtingen. Breng de risico’s en kansen goed in kaart.

2. Versterk duurzaamheidsstrategie: Herzie de duurzaamheidsstrategie om de transitie naar emissievrij vervoer te versnellen. Investeer in innovatieve mobiliteitsoplossingen en werk nauw samen met leveranciers.

3. Verbeter transparantie en rapportage: Zorg voor transparante en gedetailleerde rapportage over de duurzaamheidsprestaties, in lijn met de CSRD en CSDDD-vereisten. Wees proactief in het communiceren over uitdagingen en oplossingen.

4. Versterk governance: Versterk de governance rondom duurzaamheid door verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen en toezicht te versterken. Betrek de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen nauw bij deze thematiek.

Gerelateerde artikelen