‘Cyberincident vertrouwelijk melden moet mogelijk blijven’

Bedrijven die cyberincidenten melden aan de overheid, moeten kunnen rekenen op vertrouwelijkheid en op hulp bij het oplossen van die incidenten.

Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de Cybersecuritywet die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Incidenten voorkomen
Het wetsvoorstel is een uitbreiding van de al bestaande meldplicht voor cyberincidenten voor bedrijven uit de vitale infrastructuur. De wet gaat nu ook gelden voor aanbieders van online marktplaatsen, online zoekmachines en dienstverleners op het gebied van cloud computing. Naast de meldplicht moeten bedrijven adequate maatregelen nemen om cyberincidenten te voorkomen en, als ze zich toch voordoen, snel op te lossen.

Administratieve lasten
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het belangrijk dat de wet bijdraagt aan een veiliger digitaal Nederland. Voorwaarden daarbij zijn dat de gedeelde vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk blijft, en dat de overheid bedrijven helpt bij de aanpak van incidenten. Ook moeten de administratieve lasten van de meldingsplicht beperkt blijven.

Gerelateerde artikelen