Cybercrime grootste mondiale bedreiging voor voortbestaan organisaties

Opkomende technologieën zorgen vaak voor extra beveiligingslekken en geven hackers nieuwe mogelijkheden door te dringen tot bedrijfsinformatie. Het EY onderzoeksrapport 'Under cyber attack' is gebaseerd op het jaarlijks wereldwijde EY onderzoek met bijna 2000 respondenten bestaande uit senior executives op het gebied van informatiebeveiliging uit 68 landen.

Uit de uitkomsten blijkt dat het geen kwestie meer is van óf maar van wannéér een bedrijf het doelwit van een aanval zal zijn. Hackers zijn steeds vasthoudender en vaak ook politiek gemotiveerd. De respondenten geven aan dat de uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging alleen maar verder zijn toegenomen in zowel omvang als complexiteit.

Noodzaak tot innovatie in informatiebeveiliging
65% van de respondenten geeft aan dat het budget niet toereikend is om de steeds groter wordende cyberrisico’s aan te kunnen. Bij het budget voor het aankomende jaar is slechts 14% aangemerkt voor innovatie om beveiligingslekken vanuit opkomende technologieën het hoofd te kunnen bieden.

Monique Otten, Information Security partner EY Advisory: “Organisaties dienen zich meer op de toekomst te richten. Bovendien, als organisaties al hun energie besteden aan het aanpakken van kwesties rondom de bestaande technologieën, is het de vraag hoe zij zichzelf dan gaan beschermen tegen technologieën die op het punt staan gemeengoed te worden of binnenkort zullen doorbreken.”

Aandacht voor informatiebeveiliging is verbeterd maar met aanhoudende uitdagingen
Het onderzoeksrapport laat zien dat de aandacht voor informatiebeveiliging in de laatste jaren enorm is verbeterd. Zo staat bij 70% van de bedrijven het onderwerp tegenwoordig op het hoogste niveau in de organisatie op de agenda. De invulling van de beveiligingsfunctie zelf wordt door 83% nog niet als voldoende beschouwd en ook het aantal incidenten blijft sterk toenemen. Onzorgvuldig handelen door medewerkers wordt daarbij als één van de belangrijkste veroorzakers genoemd.

“Informatiebeveiliging moet door élke werknemer in de organisatie worden beleefd”, zegt Martin Wijnmaalen, partner EY Advisory Financial Services: “De meest toonaangevende organisaties laten ons zien dat commitment op directieniveau (tone at the top) essentieel is om de noodzakelijke verbeteringen in informatiebeveiliging in de gehele organisatie door te kunnen voeren.”

Bron: EY

Gerelateerde artikelen