Curatoren in beroep tegen DSB-vonnis

De curatoren van de failliete DSB Bank zullen beroep aantekenen tegen het tussenvonnis van 3 januari, uitgesproken door de Alkmaarse rechtbank. Dit meldt Het Financieele Dagblad op bais van goed ingevoerde bronnen rond de bank. In het vonnis zegt de rechter dat DSB onrechtmatig gehandeld zou hebben.

De bank zou bij de advisering en verkoop van vijf zogenoemde koopsompolissen voor een totaalbedrag van euro 20.014 in strijd met haar zorgplicht gehandeld hebben. Het gind daarbij om verzekeringen tegen financiële gevolgen van overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Deze verzekeringen werden door DSB vaak verkocht bij de verstrekking van kredieten of hypotheken. 

De premies werden door de DSB-klant in één keer betaald. Critici stelden al langer DSB klanten lokte met lage hypotheekrentes en dat veel klanten deze extra verzekeringen helemaal niet nodig hadden. Met de hoge provisies op de koopsompolissen werd veel geld verdiend.  

Het vonnis kan voor de curatoren van DSB Bank grote gevolgen hebben, omdat het jurisprudentie schept waarop duizenden andere klagers een claim kunnen baseren. Ook voor de claimstichtingen, waaronder de Stichting Hypotheekleed, is de gerechtelijke uitspraak een steun in de rug.

Volgens de bronnen van het FD zijn de curatoren het niet eens met dit tussenvonnis. De rechterlijke uitspraak zou ’te kort door de bocht zijn’. Ook zou de uitspraak juridisch ‘aan alle kanten rammelen’.

De curatoren moeten nog een andere aanval zien te pareren. De claimstichtingen hebben de druk op hen flink opgevoerd met een zogenoemd verrekeningsvoorstel. Bij verrekening vermindert een klant van DSB zijn rentebetalingen op hypotheken met de schade die hij denkt geleden te hebben door verkeerde advisering.

Hypotheekleed heeft onlangs een brief aan de curatoren geschreven met een verrekeningsvoorstel. Ook advocaat Hans Dommerholt, die optreedt als adviseur voor andere stichtingen, bepleit een (gedeeltelijke) staking van betalingen.

Bronnen rond DSB Bank zeggen dat de curatoren een antwoord in voorbereiding hebben op de brief van Hypotheekleed. Volgens de bronnen vinden de curatoren het advies voor de verlaging van rentebetalingen onverantwoord. Voor de verrekening zou geen juridisch fundament bestaan. Verder zouden klanten die hier toch toe overgaan, een aantekening bij het Buro Kredietregistratie en het opstarten van incassoprocedures riskeren.

Als veel klanten van DSB hun rentebetalingen verminderen, dan kan dit flinke nadelen hebben voor de boedel van DSB Bank. Die wordt door de lagere inkomsten immers minder waard. Bij verkoop is de opbrengst dan minder, en dat kan nadelig zijn voor andere crediteuren, waaronder grote banken als ING en Rabobank.

 

 

Gerelateerde artikelen