‘Cultuuromslag dwing je volgens bankmedewerkers niet af met bankierseed’

Bankmedewerkers zien geen heil in een bankierseed voor alle medewerkers in de bancaire sector, omdat de eed niet zal leiden tot de gewenste cultuuromslag. Dit is de conclusie uit de internetenquête die FNV Finance onder haar leden heeft gehouden. Het karakter van de eed moet volgens de respondenten veel proactiever zijn en gelden voor iedereen die direct contact met klanten heeft.

Bankierseed moet proactief karakter krijgen
“Klanten die je in bescherming wilt nemen tegen voor hen ‘slechte’ financiële producten, zijn veel meer gebaat bij een bankierseed met een proactief karakter. Dit betekent dat een bankmedewerker moet handelen als hij/zij voorziet dat het klantbelang nu of in de toekomst in het geding komt. De eed moet leidend zijn zodat werknemers zich ook kunnen verweren tegen interne druk en/of niet-integere opdrachten door leidinggevenden”, stelt Carla Kiburg van FNV Finance. “De wetgever kan bovendien beter in één keer met een pakket van op elkaar afgestemde maatregelen komen in plaats van gefaseerd nieuwe regels introduceren.”
 
De enquête is in totaal door 656 leden van FNV Finance ingevuld. Hiervan vindt 60 procent dat vooral beleidsbepalers en leidinggevenden de eed moeten afleggen. Een kleine 34 procent vindt dat de bankierseed voor alle bankmedewerkers moet gelden omdat banken het maatschappelijk belang dienen. En slechts 8 procent vindt dat alleen de Raad van Bestuur een dergelijke eed moet afleggen.
 
Integriteit komt van binnenuit
De meeste respondenten vinden een cultuuromslag binnen de bancaire wereld belangrijk maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dit met de bankierseed wordt gerealiseerd. 
Een klein deel van de respondenten denkt dat de bankierseed leidt tot positieve veranderingen bij de bank, het werk en de relatie met collega’s, klanten en/of de maatschappij. 
‘Het is een vorm van window dressing richting de samenleving’ zo oordeelt 17 procent. En 14 procent verwacht dat een eed kan leiden tot kleine veranderingen bij de bank.
Volgens 23 procent van de respondenten is de eed noodzakelijk omdat de belastingbetaler niet nogmaals moet opdraaien voor de kosten die worden gemaakt als een bank ‘omvalt’. Dat de bankierseed het gedrag van bankmedewerkers niet zal veranderen, vindt 21 procent. En 56 procent noemt de bankierseed ‘symboolwetgeving’: integriteit komt van binnenuit en een ‘beetje integer’ bestaat niet.
 
Consultatie Ministerie van Financiën
Gisteren heeft FNV Finance per brief bovengenoemde conclusies gestuurd aan het Ministerie van Financiën in antwoord op het consultatieverzoek over het wetsvoorstel met betrekking tot de bankierseed. De eed moet volgens de vakbond een proactief karakter hebben, leidend zijn voor bankmedewerkers die contact met klanten hebben en dus niet verplicht zijn voor álle bankmedewerkers.
 
De enquête was online in te vullen van 3 tot 10 november 2014. In totaal 656 leden van vakbond FNV Finance hebben gereageerd.

Gerelateerde artikelen