Cultuur bepaalt risicovol gedrag

Cultuur (spelregels en gedeelde overtuigingen) en (financiële) prikkels zijn de belangrijkste factoren die de kans op risicovol gedrag bepalen. Naarmate de cultuur sterker is, wordt gedrag voorspelbaarder en neemt de kans op onaangename verrassingen af.

De focus van klassieke risicobeersingssystemen is als zoeken naar een verloren portemonnee onder een lantaarn. Niet omdat het daar zou kunnen liggen, maar omdat zoeken in het donker zo lastig is, zo betogen Cools en Winter. De oplossing ligt voor de hand.

Pak een lantaarn en schijn op de plek waar het probleem echt zit: gedrag! Vier manieren om wat licht op gedrag te werpen:

1. Voorbeeldgedrag
2. Een periodieke gedrags- en cultuursurvey
3. Een set van zwakke signalen om de alertheid voor disfunctioneel gedrag van individuele werknemers te vergroten
4. Onderkennen dat sterke prestatiebeloning een risicofactor is

Zolang de primaire focus van overheden gericht blijft op rechtmatigheidstoetsen, audits, systemen, rekenkamers, doelmatigheidsonderzoeken en interne controles, blijven risicobeheersing en ‘in control statements’ out of control.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism organisatieadviesbureau Hopstaken & De Haan,

Gerelateerde artikelen