Culturele instellingen laten fiscale mogelijkheden onbenut

Culturele instellingen maken nog weinig gebruik van de mogelijkheden van de Geefwet. Dit blijkt uit onderzoek van Tilburg University en BDO Accountants en Adviseurs onder 424 culturele instellingen.

De wet, die sinds 1 januari 2012 van kracht is, beoogt juist instellingen die door teruggelopen subsidies in de financiële problemen dreigen te raken, te ondersteunen.
 
Sinds 1 januari van dit jaar kunnen culturele instellingen gebruikmaken van een aantal fiscale faciliteiten ondergebracht in de Geefwet. Daarvoor moet de instelling wel de Anbi-status hebben. Deze wordt verkregen door een verzoek te richten aan de belastingdienst. Uit onderzoek van Tilburg University en BDO blijkt dat slechts 67% deze status heeft. Ruim een derde van de instellingen heeft de status niet aangevraagd.
 

Communicatie richting donateurs kan beter
Het onderzoek, dat werd uitgevoerd voor het BDO Private Wealth Fund – een samenwerkingsverband tussen BDO Accountants & Adviseurs en het Fiscaal Instituut van Tilburg University – laat ook zien dat culturele instellingen kansen laten liggen in de communicatie richting donateurs.

Van Vijfeijken: “Doordat culturele instellingen de subsidies vanuit de overheid zien slinken, wordt het werven en behouden van donateurs nog belangrijker. De Geefwet biedt donateurs een aantal fiscale voordelen, zoals een extra aftrekmogelijkheid voor giften aan culturele instellingen. Opvallend genoeg informeert slechts de helft van de instellingen haar donateurs hierover. En maar 8% van de instellingen meldt iets hierover op de eigen website.”

De onderzoekers raden culturele instellingen aan om meer en beter gebruik te maken van hun websites en social media om potentiële donateurs te informeren, werven en behouden.
 

Periodieke gift voor alle partijen aantrekkelijk
De onderzochte instellingen zijn ook slecht op de hoogte van de fiscale voordelen van de periodieke gift. Deze zorgt voor een vaste stroom aan inkomsten voor de instelling en is volledig aftrekbaar bij de donateur en is daarmee voor beide partijen het meest aantrekkelijk. De periode van geven moet echter wel minimaal 5 jaar beslaan. Slechts de helft van de instellingen die zeggen een periodieke gift te kennen, verbinden er ook die termijn van vijf jaar aan.

Bron: Tilburg University en BDO Accountants en Adviseurs

Gerelateerde artikelen