CSRD: van hoepeltje naar value driver

Niet voldoen aan de CSRD als verplicht nummer, maar op zo’n manier dat het toegevoegde waarde oplevert.

Door Hendrik Jan van Es & Onno Nillesen

Lees ook de voorgaande blogs in deze serie:
Conscious Business: bedrijven die goed zijn voor alle stakeholders doen het beter
De waarde van purpose

Steeds meer regelgeving legt een steeds zwaardere druk op bedrijven. Goed personeel is niet makkelijk te vinden en als zij ingezet moeten worden voor controle en toezichtstaken dan doet dat pijn.

Een van de nieuwe regels is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die per 2024 ingaat voor OOB’s. Bedrijven met meer dan 40 miljoen euro omzet en/of 250 medewerkers en/of 20 miljoen euro op de balans (twee van de drie) moeten zich vamaf 2025 verantwoorden voor hun impact op mens, milieu en samenleving. Veel van de informatie komt van hun toeleveranciers. Dus ook al zijn ze veel kleiner, bedrijven krijgen er al snel mee te maken en moeten zich hier nu goed op voorbereiden.

Je kan er met frisse tegenzin aan beginnen omdat het nu eenmaal moet of de mogelijkheden onderzoeken hoe het van toegevoegde waarde kan zijn voor je onderneming.

Het vorige blog ging over de waarde van purpose en hoe deze op vele vlakken te realiseren is. Een korte recap van waar purpose waarde toevoegt:
• Brand value; marge- en omzetgroei, nieuwe klanten.
• Aantrekkingskracht op talent en retentie van personeel.
• Hoge betrokkenheid van personeel.
• Innovatie.
• Bedrijfswaardestijging door minder risico.
• Toegevoegde waarde voor maatschappij en milieu.

Een van de doorslaggevende punten voor een succesvolle purpose is dat hij onderbouwd kan worden. Claim niet iets dat je niet kunt waarmaken. Dit is precies wat de CSRD voor je doet als je jouw unieke purpose waarmaakt met doelen waarover je vervolgens rapporteert.

Hoe ziet dit traject er in de praktijk uit?

1. Ontdek de ware purpose die in jouw bedrijf zit.
Hoe je de voor jouw bedrijf unieke purpose ontdekt en waaraan deze voldoet is beschreven in de vorige blogpost: ‘De waarde van purpose’.

2. Herken in de purpose de lange termijn ambities en ga op zoek welke ESG (Environment, Social en Governance) doelen bijdragen aan de lange termijn
Een purpose geeft aan waarom je bedrijf bestaat, een gezamenlijke ambitie die iedereen bindt. Veel van dit soort ambities hebben een lange termijn karakter en zijn gekoppeld aan de waarden van een organisatie (bijv, lef, integriteit, kwaliteit, veiligheid, relevant zijn, of uitdagen of innoveren).

Juist dit lange termijn karakter biedt de mogelijkheden om waarden te koppelen aan concrete ambities. Veel organisaties die oog hebben voor de lange-termijn zijn ook te motiveren met doelen die op de lange-termijn de bestaanszekerheid vergroten.

De CSRD vraagt om lange termijn doelstellingen van de organisatie op het gebied van Environment, Social en Governance. Deze gebieden zijn uitstekend te koppelen aan de purpose van een organisatie. Zo kan bijvoorbeeld een bouwbedrijf toekomstbestendig bouwen (voortvloeiend uit purpose) en dit ook formuleren in doelen op het gebied van bijvoorbeeld CO2-neutraal of circulair bouwen.

Een transporteur die weet dat in 2035 de CO2 uitstoot van haar vloot met ten minste 55 procent moet zijn verminderd, kan dit koppelen aan haar purpose; dat zou bijvoorbeeld iets als ‘onderweg naar een mooie wereld’ kunnen zijn. Door tijdig afspraken en overwegingen te maken hoe haar vloot aan te passen en daarover te rapporteren onderbouwen zij hun purpose die zij ook kunnen inzetten om hun merk te versterken en opdrachten binnen te halen van bedrijven die het belangrijk vinden om een milieu bewuste vervoerder te hebben, omdat dat waarschijnlijk hun purpose en CSRD weer onderbouwt.

3. Zoek de hiaten tussen purpose en werkelijke prestaties
De CSRD vraagt vooral om transparantie. Het helpt bedrijven die aan de CSRD moeten voldoen om verantwoording af te leggen aan belanghebbenden en maakt hen bewust van eventuele hiaten tussen hun purpose en werkelijke prestaties. Dit stimuleert bedrijven om hun inspanningen op duurzaamheid te versterken en hun purpose daadwerkelijk te realiseren.

4. Maak de prestaties meetbaar en stuurbaar
Het dwingende karakter van de CSRD en vooral de onderliggende verslaglegginsregels van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), vragen bedrijven heel concreet te zijn over het beleid, de doelen, acties en meetbaarheid van prestaties op alle materiële onderwerpen op het gebied van ESG.

Als die materiële onderwerpen goed aansluiten bij de purpose zal iedereen in de organisatie begrijpen waarom de organisatie met ESG aan de slag gaat. Dit maakt de kans op succesvolle verandering veel groter.

Als dan ook nog deze thema’s in tastbare korte-, midden- en lange-termijn doelen zijn uitgewerkt en deze ook meetbaar zijn, dan kan een organisatie succesvol sturen op haar purpose en zich onderscheiden naar alle stakeholders. Immers, dat wat zij doet op ESG is geloofwaardig, want het sluit aan bij de purpose, de feiten kloppen (en daarmee wordt greenwashing voorkomen) en het focust op de lange termijn.

En dat geeft niet alleen meerwaarde aan het merk, het is gebouwd op betrokken personeel en dat straalt uit naar bestaande en toekomstige werknemers. Daarnaast dwingt het innovatie af, want veel ESG doelen vragen innovatiekracht om doelen te bereiken. Risico’s zijn in beeld, want de blik op de toekomst vraagt deze risico’s in beeld te brengen. En bedrijven die tijdig anticiperen op risico’s, zo leert ons de geschiedenis, zijn meer wendbaar en innovatief en daarmee waardevoller voor alle belanghebbenden.

Om kort te gaan, het is nog steeds veel werk maar op de juiste manier aangepakt en toegepast, is het letterlijk meer dan de moeite waard.


Hendrik Jan van Es is co-founder van ConsciousBusiness.com, een community van conscious bedrijven die elkaar inspireren en van elkaar leren om het voor al hun stakeholders goed te gaan doen en daar de ondersteuning voor geven.


Onno Nillesen is founder van Green by Blue, het platform van, voor en met accountants dat cijfermatig en goed onderbouwd ondernemers grip geeft op duurzaamheidsprestaties.

Gerelateerde artikelen