Cruciale fase bij witwasonderzoek ABN genegeerd

Zalm was vanaf 2008 de baas bij ABN AMRO over AML, KYC en CDD en niet pas vanaf 2013.

Het OM doet sinds enige tijd onderzoek naar de rol van ex-CEO Zalm en andere bestuurders bij ABN AMRO met betrekking tot witwassen in de periode 2013 -2018. In werkelijkheid was Zalm echter al vanaf 2008 de baas over ‘N-share’ namens Wouter Bos en het opzetten van de nieuw organisatie daarna. Waarom wordt die cruciale fase nu buiten beschouwing gelaten?

Goedemorgen.

Het voordeel van ouder worden is natuurlijk a) dat je niet vroeg dood bent gegaan en b) dat je praktische kennis en ervaring kunt delen. Het is weer verkiezingstijd, dus er is weer veel aandacht voor ‘belastingparadijzen’ en ook voor de uitkomst van het onderzoek van het OM naar mogelijke witwasfraude bij ABN AMRO onder CEO Zalm. Zie ‘OM onderzoekt rol team Zalm bij witwasfraude ABN Amro’.

Wat ook in dat artikel opvalt is dat er net wordt gedaan alsof ex-minister Zalm pas in 2013 verantwoordelijk was voor ABN AMRO: ‘Het zwaartepunt van de overtredingen zou in de periode 2013-2018 hebben gelegen, een periode waarin Zalm de bank leidde. Volgens bronnen van het FD is dat onderzoek in de eindfase en zijn er gesprekken over een schikking.’

Maar dat is feitelijk onjuist. Waarom? Zoals ik beschreef in ‘Dagboek van een bankier’ (in het hoofdstuk ‘De bank van Zalm 2008-2011’ – het jaar dat ik als splitsingsmanager van KYC wereldwijd de bank van Zalm verliet) was Zalm al sinds 2008 topman van ABN Amro, van ‘N-share’ (Fortis NL en ABN Amro NL). Zoals ook te lezen is in dit artikel uit Trouw uit 2008.

Vanaf dat moment was het Ministerie van Financiën de-facto eigenaar van ABN AMRO N-share, was men verantwoordelijk voor het opzetten van de nieuwe geïntegreerde organisatie en hield de DNB-toezicht op het splitsen van de oude ABN AMRO Bank en het uitvoeren van het grote reparatieprogramma om de Cease & Desist op te heffen naar aanleiding van witwassen op een aantal plekken bij ABN AMRO wereldwijd. Inclusief het opzetten van een nieuwe, onafhankelijke compliance organisatie.

Ex-CEO Zalm was verantwoordelijk op verzoek van Wouter Bos (zijn ex-staatssecretaris op het Ministerie van Financiën met ‘de Prooi’ als leidraad) voor het splitsen van de oude wereldwijde ABN AMRO-organisatie over de drie aandeelhouders (RBS, Banco Santander en de Nederlandse overheid), en het opzetten en organiseren van de nieuwe ABN AMRO Bank in Nederland. Inclusief het afscheid nemen van veel mensen van 50+ die jarenlang vanaf 2001 na 9/11 wereldwijd actief betrokken en verantwoordelijk waren geweest voor alle Compliance en AML-programma’s in de business, bij Compliance en bij de reparatieprogramma’s inclusief na de Cease & Desist order uit 2005 en alle wereldwijde reparatieprogramma’s tot en met 2011.

Ik ga er niet over, maar het is mij een raadsel waarom men aan de ene kant zo achter Hamers van de ING aangaat en aan de andere kant de belangrijkste periode voor het opzetten van een nieuwe ABN AMRO NL organisatie buiten beschouwing laat. Dat de auteurs van ‘De Staatsbank’ aan die mythe meewerken is jammer, maar op zich niets bijzonders: dat krijg je als je net als bij ‘de prooi’ de ‘kerstkalkoenen vraagt wat er met de kerst op het bord ligt.

Door Tony de Bree. Hij is auteur van ‘Groeien zonder te groeien. Succesvol ondernemen in de betekeniseconomie’, ‘Overlevingsstrategie voor startups’ en ‘De scale-up blueprint’. Sinds 1997 spot hij succesvol bedrijven als Amazon, Bol, ASML, IKEA en PayPal. Hij is ICT-lid in RvC’s en werkte bij ABN AMRO, als Dragon bij corporate venturing en als global splitsingsmanager KYC.

Gerelateerde artikelen