Crowdfundplatforms onduidelijk over risico en rendement

Beleggers die in een crowdfundproject willen stappen tasten vaak in het duister over de potentiële opbrengst.

Crowdfundplatforms geven gebrekkige informatie, waardoor de rendementen en risico’s onduidelijk zijn, schrijft het FD. Beleggersvereniging VEB spreekt van “waarderingen die soms gelijk staan aan sterrenwichelarij”.

Volgens het FD blijkt uit eigen onderzoek onder de 25 grootste crowdfundplatforms dat deze partijen bij investeringsprojecten wel prominent de brutorendementen vermelden, maar dat beleggers vaak goed moeten zoeken naar de kosten. Bovendien lopen bedrijven in nood achterstanden op bij rentebetalingen en aflossingen. Daardoor krijgen beleggers hun geld later, of ontvangen ze minder dan was voorgespiegeld. Door de coronacrisis lopen de betalingsachterstanden soms op tot 10 procent van de uitstaande leningen.

Ook is er nogal eens sprake van onduidelijke risicoanalyse, en laat het onderpand te wensen over. Zo kunnen beleggers de keerzijde van hun belegging moeilijk inschatten.

“Vooral bij vastgoed onderschatten platforms de risico’s van de investeringsvoorstellen”, zegt de Utrechtse lector mkb-financiering Lex van Teeffelen. “Verder zijn de jaarcijfers die de geldvragers opgeven lang niet altijd recent. En dat terwijl corona schreeuwt om actuele informatie.”

(ANP MediaWatch)

Gerelateerde artikelen