Crowdfunding: Specialist in procesfinanciering haalt in 13 uur 542.000 euro op voor verdere groei

Steeds meer particulieren en bedrijven kiezen ervoor om kansrijke claims te bekostigen met behulp van een derde partij die het financiële risico op zich neemt en bij winst meedeelt in de opbrengst.

Het Bredase bedrijf Liesker Legal is met deze dienstverlening pionier en marktleider in de Nederlandse rechtsmarkt en maakt momenteel een snelle groei door. Om goed te kunnen inspelen op de groeiende vraag naar zijn dienstverlening, is Liesker Legal uur een crowdfinance campagne gestart via Collin Crowdfund. Nadat het bedrijf in het eigen netwerk al € 58.000 ophaalde, ging de campagne woensdagochtend 21 oktober om 11 uur live. Nog diezelfde dag, in slechts 13 uur, werd de volledige lening ten bedrage van € 600.000 volgeschreven door in totaal 357 investeerders.
Vader Chris en dochter Sara Liesker, beiden ervaren juristen, gespecialiseerd in ondernemersrecht, pionierden in 2011 met de oprichting van Liesker Legal. Als specialist in procesfinanciering richt Liesker zich op kansrijke claims, zowel van particulieren als bedrijven, met een minimale waarde van € 150.000. De behandeling van de procedure vindt plaats door externe advocaten(kantoren), veelal op basis van een fixed fee. Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en ontvangt Liesker een fee van 30% van het resterende bedrag. Bij verlies worden de proceskosten door Liesker voldaan en blijft de indiener van de claim gevrijwaard van kosten. Van de afgesloten claims sinds 2011 werd slechts 15% door Liesker verloren of vroegtijdig gestaakt. 
“Het is een businessmodel dat in de eerste plaats voor de procederende partijen maar ook voor de betrokken advocaten én Liesker, in de praktijk goed uitpakt,” aldus Sara Liesker. “Crux is dat ondernemers en particulieren niet meer schuwen om kansrijke claims in te dienen. Natuurlijk is het aan onze eigen juristen en de specialisten in ons netwerk om de potentie van een zaak op waarde in te schatten. Het mooie is dat we op deze manier met elkaar bevorderen dat het recht zijn loop krijgt.”
Verdere groei procesfinanciering
Waar procesfinanciering in het buitenland al gemeengoed is, staat het in Nederland nog in de kinderschoenen. In de Nederlandse rechtsmarkt is Liesker de enige partij die op grote schaal actief is op het vlak van procesfinanciering en is er nauwelijks concurrentie van buitenlandse partijen. Liesker voorziet dat steeds meer Nederlandse bedrijven en particulieren procesfinanciering zullen inzetten. 
Sara Liesker: “Niet alleen wint het concept van procesfinanciering aan steeds meer bekendheid, doordat er geen onverwachte kosten zijn is de drempel voor ondernemers en particulieren in feite heel laag. Dat maakt dat steeds meer partijen daadwerkelijk de stap zetten.” De totale waarde van de zaken die nu bij de rechter liggen en door Liesker worden gefinancierd bedraagt € 50 miljoen. De komende jaren voorziet Liesker een verdere groei in het aantal claims. 
€ 542.000 in 13 uur
Om de voorziene groei goed te kunnen managen heeft Liesker groeikapitaal ten bedrage van € 600.000 nodig. Naast investeringen in marketing en ICT bestaat dit bedrag grotendeels uit werkkapitaal voor nieuwe claims en een buffer voor de pieken. Nadat het bedrijf de afgelopen dagen in het eigen netwerk al € 58.000,- ophaalde, ging de campagne woensdagochtend 21 oktober om 11.00 uur live op het platform van Collin Crowdfund. Binnen 13 uur werd de lening volgeschreven. 357 investeerders staken met elkaar gemiddeld € 1.680,- in de onderneming van Chris en Sara Liesker. In ruil voor de vierjarige lening ontvangen de investeerders een vaste jaarlijkse rente van 7%. Voor meer informatie, zie: www.lieskerlegal.nl
Over Collin Crowdfund
Via haar online platform slaat Collin een brug tussen investeerders die op zoek zijn naar meer rendement en ambitieuze MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin. Waar mogelijk en opportuun werkt Collin daarbij samen met onder andere banken, bedrijfskundig adviesbureaus en accountants. Om zowel de investeerder als de ondernemer optimaal succesvol te laten zijn, is de screening uiterst zorgvuldig. Zo introduceerde Collin ‘Crowdfund Coaches’ die de ondernemer begeleiden in het proces. Ook na realisatie van de lening coördineert de Crowdfund Coach de uitwisseling van informatie tussen de ondernemer en de investeerders die de lening verzorgden. http://www.collincrowdfund.nl/

Gerelateerde artikelen