Crisis stuwt fusies en overnames in automobielsector

De mondiale automobielsector verwacht dat het aantal fusies en overnames als gevolg van de kredietcrisis de komende vijf jaar fors zal toenemen. Vooral de hoge schuldenlast en het risico van een faillissement dwingen de bedrijven tot een fusie of overname.

Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van KPMG onder 200 bedrijven in de automobielsector naar de toekomst van de branche. Bijna 90 procent van de bedrijven ziet de eigen financiële situatie als de belangrijkste drijfveer voor een fusie of overname. Daarnaast geeft ruim 80 procent van de ondernemingen aan dat de noodzaak tot technologische vernieuwing een belangrijke aanleiding vormt.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de bedrijven het voldoen aan de veranderde eisen van de consument als de belangrijkste basis zien om de komende vijf jaar te kunnen overleven. Ruim 90 procent geeft aan dat het brandstofverbruik bovenaan het lijstje van de consument staat, gevolgd door duurzaamheid en veiligheid. Hoewel zowel de kredietcrisis als de consument eisen stellen aan de branche, ziet de mondiale automobielsector de toekomst met gematigd optimisme tegemoet. Vooral de opkomende markten, zoals Azië, Oost Europa en Rusland verwachten groei. Bedrijven in Azië verwachten bijna 80 procent groei.

Met betrekking tot de winstgevendheid zijn de respondenten negatief gestemd over Tier-2 leveranciers en dealers. Bijna 45 procent verwacht een teruggang in winstgevendheid van deze toeleveranciers en slechts 20 procent is positief gestemd over de winstontwikkeling bij dealers. Het meest positief is men over de winstontwikkeling bij OEMs en financiële dienstverleners.

‘Zorgen maakt de sector zich nog steeds over de wereldwijde overcapaciteit’, constateert William Koot, segmentleider Automotive bij KPMG Advisory.

Gerelateerde artikelen