Crisis bij gemeenten

Kosten die het Rijk pre-corona op gemeenten heeft afgeschoven zijn niet meer te dragen.

Het gaat zo slecht met de gemeentelijke financiën dat een kaalslag van de kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen dreigt. De provincie Noord-Holland heeft daarom een brandbrief aan de Minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.

Een rondgang langs de gemeenten leerde de provincie dat zonder financiële steun van het rijk het mes gaat in tal van lokale voorzieningen. Als voorbeelden noemt de provincie onder andere het moeten sluiten van ontmoetingsplaatsen voor ouderen, zwembaden, sporthallen en bibliotheken en het korten op subsidies. De lijst is veel langer. Daarnaast dreigen gemeenten bovendien over te moeten gaan tot een forse verhoging van de lokale belastingen.

Bij gemeenten rijst steeds vaker de vraag hoe zij nu voor de komende jaren een reële begroting kunnen opstellen. De verhouding tussen aan de gemeenten opgedragen taken en bijbehorende bekostiging is volgens de provincie nadrukkelijk uit balans. Voldoende financiering van de aan gemeenten overgedragen taken is voor hen de enige echte oplossing voor de problematische gemeentefinanciën. De balans moet zo snel mogelijk op structurele basis worden hersteld, zodat er weer een gezonde financiële verhouding tussen rijk en gemeenten kan ontstaan. Het gaat daarbij niet alleen om extra middelen, maar ook om herstel van vertrouwen en met name het tonen van respect voor de Financiële Verhoudingswet.

(bron: Binnenlands Bestuur; foto Jon Tyson, Unsplash)

Gerelateerde artikelen