Creditmanagers let op: eind van het jaar 720.000 consumenten in betalingsproblemen

Het aantal mensen dat niet aan hun betalingsverplichtingen kan voldoen blijft toenemen. Dit is in lijn met de trend die ook in 2011 zichtbaar was. Het afgelopen halfjaar is de groep mensen met een betalingsachterstand op hun lening verder toegenomen van 7,4% naar 7,7%. Als deze trend doorzet, ligt dit percentage eind 2012 op 8%. Dat zijn zo'n 720.000 mensen.

Dit blijkt uit de BKR Kredietbarometer, een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers.

Veel spookschulden
BKR heeft nu alleen zicht op afgesloten kredietovereenkomsten en eventuele betalingsachterstanden daarop. “Wij zien slechts een klein deel van de betalingsproblemen. Je zou kunnen zeggen dat er veel spookschulden zijn. Schulden die er wel zijn, bijvoorbeeld huurachterstanden, energie- en belastingschulden of betalingsproblemen bij zorgverzekeraars, maar die voor BKR en kredietverstrekkers niet zichtbaar zijn. Spookschulden bedreigen de consument want hierdoor stapelen schulden zich al snel ongemerkt op”, aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR.
______________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie | 35 PE Punten
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________

De schuldenproblematiek neemt volgens onderzoek van de overheid al jaren toe. In 2011 waren er ruim 2 miljoen huishoudens (27,8%) met betalingsachterstanden. Van den Bosch: “Als we meer betalingsproblemen en schulden in kaart brengen, kunnen we de schuldenproblematiek ‘bij de voordeur’ aanpakken en consumenten ervoor behoeden dat ze in een situatie terechtkomen waar ze de rest van hun leven aan vast zitten.”

Het periodiek communiceren van trends in het betalingsgedrag van consumenten door middel van de BKR Kredietbarometer, past in de missie van BKR. “Als BKR willen we krediet- en betalingsrisico’s voor consumenten beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties helpen voorkomen. Inzicht in de ontwikkeling van betalingsproblemen helpt daarbij. Bij onzichtbare schulden is niemand gebaat,” zegt Van den Bosch.

Bron: BKR

Gerelateerde artikelen