Credit Scan i4talent

Een opdrachtgever van i4talent in de scheepvaart had te kampen met een aanzienlijk openstaand saldo en een niet functionerende afdeling debiteuren. i4talent heeft naar aanleiding van de gesprekken met deze opdrachtgever aanbevolen een Credit Scan te laten uitvoeren om de pijnpunten binnen het debiteurenbeheer naar voren te krijgen.

Met onze Credit Scan heeft u het beste instrument in handen om:

•    financiële risico’s te beperken en in kaart te brengen
•    uw netto marge te verbeteren en betalingstermijnen te verkorten
•    de klantrelaties intact te houden
•    uw liquiditeitspositie en uw risicospreiding te optimaliseren

De focus van CreditScan ligt op een minnelijk traject met als doelstelling de klant te behouden en achterstanden direct te signaleren.

Een consultant van i4talent heeft gedurende een week de processen, betaalhistorie, klachtenmanagement, kredietrisico’s en de positie van de debiteurenafdeling binnen de opdrachtgever in kaart gebracht.

Gezien de druk die op de branche van onze opdrachtgever ligt heeft i4talent een specifiek plan van aanpak geschreven, uitgevoerd en geïmplementeerd.  Ten eerste hebben we aangegeven wat het openstaand saldo onze opdrachtgever heeft gekost, ongeacht de rede van de late betaling. In het verlengde daarvan hebben we ook aangeven wat er omgezet moet worden om dat verlies te compenseren.  

Daarom zijn we begonnen met het in kaart brengen van de openstaande vorderingen en deze te categoriseren. Dit hebben we gedaan in drie categorieën en voor elke categorie hebben we een vaste behandelwijze beschreven en uitgevoerd. Na het salderen van de credit- en debitnota’s zijn de eerste brieven en telefonische aanmaningen de deur uitgegaan. Na een week kwamen de eerste betalingen al binnen en bleek dat velen gewoon hadden gewacht op een herinnering.  

Daar 75% van de disputen vaak een oorzaak hebben bij de interne organisatie zelf heeft i4talent een vaste  verwerking en beschrijving voor de disputen geschreven en geïmplementeerd in het erp-pakket van onze opdrachtgever. Op deze manier kunnen op den duur de steeds terugkerende klachten structureel worden aangepakt , wat weer bijdraagt  aan een positievere betalingsmoraliteit.

Vervolgend zijn de werkwijze vastgelegd en is de procedure intern uitgelegd zodat er voor niemand binnen de opdrachtgever onduidelijkheid is over de procedure ten aanzien van het debiteurenbeleid.  

Dit heeft een stuk rust en begrip gebracht binnen de organisatie van de opdrachtgever waardoor het voor de afdeling debiteuren een stuk prettiger functioneren is en de resultaten aanzienlijk zijn verbeterd.

Op deze wijze hebben we middels de inzet van een consultant op, relatief, korte termijn de cashpositie van onze opdrachtgever verbetert.
 

Gerelateerde artikelen