Credit management en sales

fallback
Als ondernemer heeft u er vast wel eens mee te maken gehad. Klanten die te laat betalen waardoor u andere verplichtingen even moest opschuiven. Het overkomt je gewoon, zou je haast denken. Maar is dat echt zo? Natuurlijk zijn er situaties die niet te overzien zijn. Ongelukken, ziekten kan iedereen treffen. Maar los hiervan kan u als ondernemer heel goed bepaalde zaken managen. Hieronder geef ik een aanzet om over na te denken. Misschien zijn deze zaken in uw bedrijf goed geregeld. Maar verbeteringen zijn er nog altijd.

De Unique Selling Proposition (USP) Veel MKB ondernemers geven aan het creditmanagement een lage prioriteit. Helaas, met een geringe inspanning kunt u vaak het geld innen. Dit innen kan efficiënter gebeuren door een goede samenwerking met de verschillende afdelingen.


Het is van belang in te gaan zien dat bijvoorbeeld sales en creditmanagement geen aparte afdelingen zijn, maar elkaar juist aanvullen. De synergie tussen deze twee levert pure winst op voor uw onderneming. En juist die synergie tussen deze twee wordt de Unique Selling Proposition (USP) genoemd.


Benoem de karakteristieken van de verschillende afdelingen. En geef eens een korte interne presentatie door sales aan finance, creditmanagement. Dit houdt ieder scherp. Het hoeft niet veel tijd te kosten. En de vruchten zijn veel groter dan de korte investering in tijd voor de presentatie. Zo krijgt ieder een groter respect voor ieders job.


Creditmanagement wordt dan een begrip en gaat leven voor ieder van de verschillende afdelingen (sales, finance, directie). Betrek bij de presentatie ook de positie van de klant. Wat kan de creditmanager voor dat bedrijf betekenen? Immers, de cashstroom loopt van bedrijf naar bedrijf. De klanttevredenheid wordt verhoogd waardoor (uiteraard) de klant sneller bereid is te betalen.