CPM-software leveranciers: pas op uw tellen!

fallback
Traditioneel wordt de markt voor CPM-software beheerst door leveranciers met een achtergrond in Business Intelligence. Data van onderliggende bronnen ontsluiten in een database is de primaire insteek van deze software tools. Deze data worden getransformeerd tot eenvoudig toegankelijke informatie, in welke vorm dan ook. Het ene dashboard is nog mooier dan de andere scorecard.

Prestatie-indicatoren zijn eenvoudig toegankelijk en vanuit de cockpit is het eenvoudig navigeren naar de onderliggende details of rapporten. Feitelijk bieden deze leveranciers applicaties waarmee data via allerlei mogelijkheden op een elektronisch presenteerblaadje worden aangeboden.

De laatste jaren zijn deze applicaties uitgebreid. Naast het presenteren van data in de vorm van prestatie-indicatoren, grafieken en rapporten, richt deze software zich ook op het ondersteunen van de planning & control processen, kostenbeheersing en risico management.

Geen vuiltje aan de lucht voor deze leveranciers, zou je zeggen, behalve dat de concurrentie binnen deze CPM-wereld groot is door het grote aantal leveranciers dat binnen dit marktsegment actief is. Een marktleider bestaat niet. Ik verwacht dat de verhoudingen in de Performance Management softwaremarkt de komende jaren zullen veranderen. Twee ontwikkelingen liggen hier mede aan ten grondslag.

Ten eerste worden databases steeds krachtiger en rijker aan functionaliteit waardoor applicatielogica ‘verplaatst’ wordt naar de databaselaag. Een voorbeeld is de Business Scorecards Accelerator van Microsoft. Een tool waarmee het eenvoudig mogelijk is een balanced scorecard-applicatie te bouwen bovenop de MS SQLServer/AS database.
Een tool die Microsoft nu gratis aanbiedt en, bij gebleken succes, zal uitgroeien tot een volwaardig Microsoft product. U en ik weten wat dit kan betekenen voor de concurrerende producten in dit marktsegment.

Ten tweede zullen Proces Management leveranciers zich op deze markt storten. Het koppelen van processen aan prestatiemanagement ligt natuurlijk voor de hand. Het beoordelen van prestaties in context van processen is immers veel krachtiger dan een simpel lijstje Key Performance Indicators in een dashboard. De eerste procesmanagementleveranciers behalen hun successen op het gebied van prestatiemanagement.

Een enkele CPM-leverancier is hierop ingesprongen en biedt procesmanagement functionaliteit aan. Het merendeel focust op de data en houdt processen buiten haar aandachtsgebied. Vandaar de waarschuwing aan het adres van deze traditionele CPM-leveranciers: pas op uw tellen. Maar dat zal geen probleem zijn. Tellen kunnen deze leveranciers immers als de beste.

Peter Geelen
Auteur van het boek Corporate Performance Management – sturen in een dynamische markt

Gerelateerde artikelen