CPB: zorgen over brexit en handelsoorlog

De risico's die de Nederlandse financiële stabiliteit in de weg kunnen zitten, komen vooral vanuit het buitenland.

Het Centraal Planbureau (CPB) bestempelt in een risicorapportage over de financiële markten zaken als een chaotische brexit, een escalatie van de handelsoorlog met de VS en een lage of juist sterk stijgende rente als mogelijke problemen.

Het versoepelen van regels voor Amerikaanse banken door de regering-Trump en ontwikkelingen in Italië worder verder als risico's aangeduid. Het CPB merkt bij dat laatste op dat Nederlandse banken en andere financiële instellingen weinig schuldpapier van Italiaanse banken of de overheid bezitten. Een door Italië ingezette Europese recessie kan evengoed ons land treffen.

Nederland heeft volgens het CPB zijn zaken goed op orde om de buitenlandse risico’s het hoofd te kunnen bieden. De financiële positie van banken en ook de overheidsfinanciën zijn volgens het bureau op orde. Wel wijzen de onderzoekers op de sterk stijgende prijzen op de huizenmarkt en digitale kwetsbaarheden bij financiële instellingen waar meer aandacht voor moet zijn.

Gerelateerde artikelen